U trendu

Zaključen ugovor za pružanje usluge lični pratilac deteta

BEOGRAD – Grad Beograd je obezbedio uslove za neometano pružanje usluge ličnog pratioca deci i mladima sa smetnjama u razvoju koja su uključena u vaspitno-obrazovni sistem.

Usluga lični pratilac deteta se pruža kontinuirano i bez prekida, sredstva su obezbeđena i za narednu školsku godinu, a ugovor zaključen do 31.avgusta 2020. godine, saopšteno je danas iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Grad Beograd je na ovaj način pokazao odgovoran odnos prema socijalno ugroženim i marginalizovanim društvenim grupama kojima je podrška potrebna.

Ova usluga ima za cilj da pruži neophodnu pomoć, kako deci i mladima sa smetnjama u razvoju da nesmetano pohađaju školske aktivnosti i postepeno razvijaju samostalnost, tako i njihovim porodicama.

Kada je grad Beograd započeo sa obezbeđivanjem predmetne usluge 2014. godine, broj korisnika bio je svega 40, u skladu sa osnovnim potrebama dece sa smetnjama u razvoju i mogućnostima budžeta grada, broj korisnika ove usluge se sukcesivno povećavao i u ovom trenutku obuhvaćeno je 400 dece i mladih sa smetnjama u razvoju, odnosno 10 puta više nego na početku, rekla je Nataša Stanisavljević.

Prema njenim rečima, usluga lični pratilac deteta samo je jedna od mera podrške deci i mladima sa smetnjama u razvoju. Usluga lični pratilac deteta ima za cilj pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške detetu radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, u cilju uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Deca i mladi na ovaj način imaju priliku da pohađaju vrtić, odnosno školu uz adekvatnu podršku, a njihovi roditelji da pronađu zaposlenje jer više nisu u obavezi da svoje dete svakodnevno dovode i odvode iz škole. Usluga je u potpunosti finansirana od strane grada Beograda i roditelji ne izdvajaju nikakva sredstva.

U skladu sa propisima, lični pratilac detetu pruža podršku u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pripreme knjiga i opreme za vrtić, kao i pomoć u zajednici, što uključuje pomoć u korišćenju gradskog prevoza, kretanju, odlasku na mesta za provođenje slobodnog vremena, uključujući kulturne ili sportske aktivnosti i druge servisne podrške.

Grad će nastaviti sa odgovornom socijalnom politikom usmerenom ka unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz razvijanje postojećih prava i usluga, ali i uvođenja novih.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike