U trendu

Avaz: Šta je ANP. a šta IPAP?

SARAJEVO – Poslednjih dana na političkoj sceni BiH podigla se prašina oko Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) i Individualnog akcionog plana partnerstva (IPAP), piše sarajevski Avaz i dodaje da BiH može da odustane od Akcionog plana za za članstvo (MAP) i okrene se prema Individualnom akcionom planu partnerstva s NATO-om (IPAP).

Akcioni plan za članstvo (ANP) zaključen je na samitu NATO u Vašingtonu 1999. godine, s ciljem pružanja pomoći zemljama koje žele da postanu članice saveza, zaključen Akcioni plan za članstvo.

Prema tom planu, zemlja koja želi da postane članica priprema svoj Godišnji nacionalni program, odnosno ANP, koji se predstavlja NATO-u.

Na kraju godišnjeg ciklusa ministri vanjskih poslova i odbrane prezentiraju rezultate reformskog programa i buduće aktivnosti pred Severnoatlantskim savetom NATO, koje zatim procenjuje pojedinačni napredak u pripremama za članstvo, piše Avaz.

Podseća se da je Predsedništvo Bosne i Hercegovine je 10. juna 2009. usvojilo zaključak o upućivanju formalnog zahteva Bosne i Hercegovine za Akcioni plan za članstvo, a zahtev je zvanično uručen 2. oktobra 2009. U aprilu naredne godine stigao je pozitivan odgovor sa samita NATO-a održanog u Talinu.

Početkom decembra prošle godine ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a na sastanku u Briselu, nakon devet godina čekanja, doneli su odluku da se Bosni i Hercegovini odobri da podnese prvi Godišnji nacionalni program (ANP) iz Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP).

Ovom odlukom NATO je, dodaje se, odobrio aktivaciju MAP-a za našu zemlju.

Tri su uslova bila iz Talina 2010. godine, a BiH je ispunila dva.

Treći, odnosno knjiženje vojne imovine je i dalje na čekanju zbog opstrukcija iz Republike Srpske.

Godišnji nacionalni plan se NATO-u predaje svake godine.

Pojašnjavajući šta je IPAP, Avaz piše da je to individualni akcioni plan partnerstva i predstavlja najintenzivniji oblik bilateralne saradnje NATO-a sa zemljama koje nisu članice ovog saveza.

Ovaj mehanizam saradnje nastao je 2002. godine na samitu zemalja članica NATO-a u Pragu, s ciljem da se uspostavi saradnja s partnerskim zemljama.

Bosna i Hercegovina je 2005. godine, podseća se, zaključila prvi Individualni partnerski program (IPAP) s NATO, a reč je o programu prema kojem jedna zemlja sarađuje sa Severnoatlantskim vojnim savezom izvan odbrambenih pitanja.

Individualni partnerski akcioni planovi (IPAP) otvoreni su za zemlje koje imaju političku volju i sposobnost da prodube svoje odnose s NATO-om, bez navedenog cilja da postanu članice organizacije.

IPAP treba jasno da odredi ciljeve saradnje i prioritete reforme pojedinačne zemlje partnera i osigura da različiti mehanizmi koji se koriste direktno odgovaraju tim prioritetima.

To je, navodi se, partnerski alat koji omogućava NATO-u da pruži fokusirane specifične savete o reformi odbrane i bezbednosti vezanih za zemlju i, kada je to potrebno, o većoj političkoj i institucionalnoj reformi.

(Tanjug)

Napišite komentar