Dabić: Neki povratnici sa ratišta u Siriji su značajna pretnja

Nekoliko stotina boraca sa Zapadnog Balkana i dalje je prisutno na ratištima u Siriji i Iraku, a neki koji su se odande vratili predstavljaju značajnu pretnju, izjavio je direktor Vojnoobaveštajne agencije (VOA) Slavoljub Dabić, u intervjuu za “Danas”.

U prvom razgovoru za medije od kada je postavljen na tu funkciju, Dabić kaže da se ne očekuje ugrožavanje bezbednosti Srbije, ali i da se ne mogu isključiti pojedinačne akcije inspirisane velikim terorističkim napadima sa civilnim žrtvama.

“Nekoliko stotina boraca iz regiona je i dalje prisutno u Siriji i Iraku u redovima takozvane Islamske države ili Džabat al Nusre (Al Kaide)”, dodao je on.

Prema njegovim rečima, deo povratnika predstavlja samo potencijalnu pretnju, pošto njihova očekivanja od učešća u ratu u Siriji nisu ispunjena.

“Povratnici koji su proveli duže vreme na ratištu i oni koji se planski vraćaju u region jesu značajna pretnja. Zahvaljujući stečenim iskustvima i uspostavljenim vezama tokom boravka u Siriji i Iraku oni mogu biti logistički oslonac potencijalnim teroristima koji region koriste kao tranzitnu rutu”, istakao je Dabić.

On je podsetio da, srazmerno broju stanovnika, Zapadni Balkan predstavlja jedan od regiona sa većim učešćem dobrovoljaca u sukobima u Siriji.

Dabić napominje da Srbija neguje prijateljske odnose sa mnogim bliskoistočnim i afričkim državama, da vodi izbalansiranu spoljnu politiku u bliskom i širem okruženju i da “ne očekujemo ugrožavanje naše bezbednosti”.

“Ipak, ekstremne ideje imaju značajan broj pristalica u regionu i propaganda, posebno putem društvenih mreža, inspiriše neprilagođene, problematične, asocijalne i indoktrinirane pojedince, koji se mogu dokopati oružja i izvesti samostalne terorističke akcije. Stoga ne možemo isključiti pojedinačne akcije inspirisane velikim terorističkim napadima sa civilnim žrtvama, poput obaranja ruskog putničkog aviona i tragedije u Parizu”, navodi Dabić.

Upitan koliku koliko je ljudi iz regiona učestvovalo ili i dalje učestvuje u ratu u Siriji, on je istakao da, srazmerno broju stanovnika, Zapadni Balkan predstavlja jedan od regiona sa većim učešćem dobrovoljaca u sukobima u Siriji.

“Nekoliko stotina boraca iz regiona je i dalje prisutno u Siriji i Iraku u redovima takozvane Islamske države ili Džabat al Nusre (Al Kaide)”, dodao je Dabić.

Prema njegovim rečima, deo povratnika predstavlja samo potencijalnu pretnju, pošto njihova očekivanja od učešća u ratu u Siriji nisu ispunjena.

“Povratnici koji su proveli duže vreme na ratištu i oni koji se planski vraćaju u region jesu značajna pretnja. Zahvaljujući stečenim iskustvima i uspostavljenim vezama tokom boravka u Siriji i Iraku oni mogu biti logistički oslonac potencijalnim teroristima koji region koriste kao tranzitnu rutu”, istakao je Dabić.

Otvoren je prostor za brojne ilegalne aktivnosti, uključujući i mogućnost ubacivanja potencijalnih terorista na područje Evrope, takođe, broj nosilaca pretnji u regionu raste, usled povratka radikalnih islamista u matične države sa bojišta u Iraku i Siriji, ističe Dabić, odgovarajući na pitanje o bezbednosnim pretnjama nakon terorističkih napada u Parizu.

On je dodao da sistem odbrane Srbije karakteriše obimna međunarodna saradnja čiji je jedan segment saradnja VOA sa stranim vojnoobaveštajnim i bezbednosnim službama.

“Najnoviji događaji u svetu samo potvrđuju koliko je značajno da svaka savremena država ima snažne nacionalne obaveštajne i bezbednosne službe, dobro tehnički opremljene i sa kvalitetnim kadrovima. Međutim, i pored svih savremenih dostignuća u obaveštajnim poslovima, saradnja postaje sve bitnija u suočavanju sa novim neizvesnostima i sve opasnijim pretnjama”, istakao je Dabić.

On je dodao da, kada se radi o globalnim bezbednosnim rizicima, naš domet je ograničen, ali nastojimo da budemo korektan partner obaveštajnih službi moćnijih država od Srbije i upozorimo ih na terorističke pretnje, ukoliko do takvih saznanja dođemo – naravno da isto i od njih očekujemo.

Prema njegovim rečima, saradnja sa stranim obaveštajnim službama odvija se u skladu sa zakonom i od obostranog interesa.

Upitan koji su konkretni rezultati dosadašnje takve saradnje, on je rekao da je to poverljive prirode, a na medusobnu zaštitu podataka nas obavezuju i potpisani sporazumi, koji su preduslov svake saradnje. “Ako su građani bezbedni, ako smo neke pojave sprečili ili pojedince zaustavili u lošim namerama, onda su rezultati dobri i nema potrebe detalje iznositi u javnost”, kaže Dabić.

On je dodao da Srbija u postupanju sa izbeglicama poštuje sve međunarodne standarde, ali i vodi računa o sopstvenoj bezbednosti.

“VOA će kao deo nacionalnog obaveštajno-bezbednosnog sistema nastaviti detaljno praćenje situacije u našem neposrednom okruženju, prikupljanje i analiziranje podataka o svim spoljnim bezbednosnim pretnjama po Srbiju, u koje svakako svrstavamo i terorizam”, istakao je Dabić.

(Tanjug)

Ostavite komentar