Desničari profitiraju od egzistencijalnih strahova

U austrijskom stanovništvu je sve više prisutan strah od propadanja koji najviše tera biračko telo prema Slobodarskoj stranci (FPO), rezultat je aktuelne analize predsedničkih izbora politčkog eksperta Frica Plasera i Franca Zomera.

Foto: Laborratte/Pixabay.com

Foto: Laborratte/Pixabay.com

Naime, 42 procenata stanovništva kaže da će narednih godina biti primorano da se odriče sve više stvari i umanjuje svoj životni standard.

„To je veoma velika brojka i tu se ne radi o odricanju od putovanja, već o oskudici u svakodnevnici, o pitanjima fer života i životnih šansi“, ocenio je Plaser.

Finansijski i socijalni strahovi su koncentrisani u biračkom telu kandidata Slobodarske stranke Austrije (FPO) Norberta Hofera. Od 42 procenata anketiranih koji imaju ove strahove, dve trećine je biralo Hofera i jedna trećina Aleksandra van der Belena.

Kada je reč o mišljenju o Evropskoj uniji, od 51 procenta anketiranih, koji u članstvu EU vide više prednosti nego mana, tri četvrtine je biralo Van der Belena, a jedna četvrtina Hofera. Kod 40 procenata koji u Evropskoj uniji vidi više mana nego prednosti,  tri četvrtine je biralo Hofera.

Ko je smatrao da se mogu prihvatiti dodatne izbeglice birao je Van der Belena, od 70 procenata onih koji smatraju da je kapacitet prijema već popunjen, velika većina je birala Hofera.

Načelno su eksperti zabeležili dramatično nisko poverenje u politku. Naime, 54 procenata anketiranih veruje politiki „manje“ , a dodatnih 24 procenata „uopšte“.

Od 22 procenta koji načelno veruju političarima, tri četvrtine bira Van der Belena, a jedna četvrtina Hofera. Kod onih koji uopšte nemaju poverenja, sutuacija je obrnuta.

Somer i Plaser smatraju da se radi o političko kulturološkoj podeli društva u dva tabora koji ima konfliktni potencijal.

Drugi krug izbora sa kandidatima Slobodarske stranke i Zelenih je pokazala, kako su eksperti ocenili, kako bi Austrija izgledala bez tradicionalnih stranaka Socijaldemokratske stranke i Narodne partije.

„Obe stranke su socijalno integracione i zato su neophodne“, ocenio je Plaser.

Svakako ove stranke očigledno moraju da polože probni ispit da li i dalje mogu da igraju ovu ulogu.

Birači kandidata Norberta Hofera su u 62 procenata slučajeva ubeđeni u svog kandidata, dok je Van der Belen u 52 procenata biran kako bi se sprečilo da Hofer pobedi.

(Tanjug)

Pogledajte komentare (1)

Jedan komentar

  • mihailo

    Pre će se EU raspasti nego što će Srbija ući u nju. Pristupni pregovori su ples sa mrtvacem 😀

Ostavite komentar

Oznake