najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

EK povela procedure protiv članica zbog migranata

BRISEL, 10. decembra 2015. (Beta) – Evropska komisija obavestila je danas Budimpeštu da je pokrenula postupak zbog nedavno usvojenog madjarskog zakona o azilu a na meti su se našle i Grčka, Italija i Hrvatska zbog toga što nisu registrovale migrante kako treba.

Komisija je utvrdila da neki delovi madjarskog zakona nisu u skladu sa zakonima Evropske unije, posebno Direktive o proceduri azila i Direktive o pravu na tumačenje i prevodjenje u krivičnom postupku.

Inače, EK je već razmatrala amandmane koje je madjarski parlament usvojio u julu i septembru i poslala je Budimpešti dopis u kojem izražava zabrinutost.

Nakon pažljivog razmatranja odgovora madjarskih vlasti, ostali su brojni razlozi za zabrinutost, ocenila je Komisija.

Kao prvi problem Komisija navodi proceduru za azil prema kojoj ne postoji mogućnost za žalbu zbog novih činjenica i okolnosti, kao ni automatska suspenzija odluke u slučaju žalbe.

To zapravo znači da tražilac azila mora da napusti madjarsku teritoriju pre nego što istekne rok za žalbu.

Direktivom EU o proceduri azila utvrđene su zajedničke procedure za davanje i oduzimanje medjunarodne zaštite i postavljena jasna pravila za prijavljivanje za azil.

Drugi problem koji je Komisija uočila tiče se tumačnja i prevoda i EK strahuje da se madjarskim zakonom o krivičnom postupku po ubrzanoj proceduri za nelegalni prelazak granice ne poštuju odredbe odgovarajuće direktive EU.

Tom direktivom se osigurava da svaka osumnjičena ili optužena osoba koja ne razume jezik na kome se vodi postupak dobije pisani prevod svih ključnih dokumenata, uključujući presude.

Treći problem u mađarskom zakonu o azilu tiče se osnovnog prava na delotvoran pravni lek i prava na pravično suđenje u skladu sa članom 47 Povelje o osnovnim pravima EU.

Komisija je izrazila bojazni da po novom madjarskom zakonu sudsko preispitivanje odluke o odbijanju prijave za azil nije obavezno.

S obzirom na ta tri pitanja, Komisija je odlučila da pokrene postupak i o tome je obavestila madjarske vlasti koje sada imaju rok od dva meseca da odgovore Komisiji.

Pored toga, Komisija će, kako je saopštila, nastaviti bilateralne kontakte sa madjarskim vlastima i tražiće dodatna razjašnjenja drugih spornih pitanja.

Kada je reč o Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj, Komisija je navela da su u te zemlje stigle desetine hiljada migranata a da su nacionalne vlasti registrovale manje od polovine pristiglih.

Prema podacima EK, Grčka je uzela otiske prstiju od samo oko 112.000 od gotovo pola miliona koji su stigli između 20. jula i 30. novembra.

Od Grčke, Hrvatske i Italije Komisija traži da sprovode kako treba regulativu Eurodac koja predviđa uzimanje otisaka prsta od tražilaca azila i prenos podataka u centralni sistem u roku od 72 časa.

Kako se ističe, primena te regulative je od ključnog značaja za funakcionisanje Dablinskog sistema i šeme raspodele izbeglica u EU.

Komisija je tri zemlje upozorila na manjkavosti još pre dva meseca ali se na taj problem nije efikasno odgovorilo.

Sada je Komisija je Grčkoj, Italiji i Hrvatrskoj poslala pisma sa formalnim obaveštenjem, što je prvi zvanični korak u proceduri.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike