najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

EU saziva skup sa državama Balkana o migraciji

Šefovi država ili vlada Evropske unije su juče u Briselu usvojili plan za odlučno sprečavanje ilegalne imigracije i rešili da „sazovu konferenciju na visokom nivou da bi se uhvatilo u koštac s izazovima na ruti (migranata) preko Zapadnog Balkana“.

To se navodi u zaključcima dvodnevnog susreta vođa EU i podvlači da je „od ključne važnosti da se ojača ukupna saradnja EU s zemljama odakle migranti dolaze i preko kojih prolaze, tako da se zaustavi priliv neregularnih migranata i krene u otklanjanje uzroka migracija“.

Moraju se preduzeti koraci koji će „obesnažiti podstreke za ilegalnu migraciju i razbiti mreže krijumčara migranata“, zaključak je lidera evropske dvadesetosmorice.

Evropska unija će radi toga osnažiti saradnju s Turskom i zemljama Bliskog istoka, pre svega sa Irakom, Jordanom, i više se angažovati sa svojom sredozemnom članicom, Maltom.

Evropske vođe su predočile da će u tom cilju „važnu ulogu odigrati pomoć EU za razvoj“ trećih zemalja, naročito u Africi, da bi se „uspostavilo istinsko partnerstvo evropskih i afričkih zemalja i zajedničko delovanje na suzbijanju ilegalne imigracije“.

EU će pružiti podršku tim zemljama u suzbijanju krijumčarenja migranata, uz jačanje saradnje da bi se došlo do efikasne politike prihvatanja ilegalnih imigranata koje države EU vraćaju u zemlje porekla.

Takođe će se većom saradnjom i investicijama u zemlje Afrike EU uhvatiti u koštac s ekonomskim i socijalnim uzrocima masovnog odlaska i ilegalnog dolaska migranata u Evropu.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike