U trendu

Meron: Pripreme za rasprave u slučajevima Karadžić i Šešelj

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam ili MMKS, bivši Haški tribunal), sudija Teodor Meron, danas je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) predstavio najnoviji šestomesečni izveštaj o napretku ostvarenom u radu Mehanizma i naveo da je u žalbenim postupcima u predmetima Radovana Karadžić i Vojislava Šešelj završeno podnošenje podnesaka.

Meron je kazao da pripreme za rasprave po žalbama u ta dva predmeta brzo napreduju, saopšteno je iz Haga.

Meron je naglasio da Mehanizam „nastavlja da ostvaruje odličan napredak u obavljanju svog pravosudnog rada i da, tokom vremena, zaista beleži konstantan porast pravosudnih aktivnosti“.

On je izvestio da je Mehanizam tokom prvih pet meseci 2017. godine izdao 146 odluka i naloga. Naveo je da je veći broj odluka tokom izveštajnog perioda izdat u predmetu Stanišić i Simatović – prvom punom suđenju koje se vodi pred Mehanizmom – čiji je početak zakazan za 13. jun.

Meron je kazao da se značajan deo pravosudnog rada Mehanizma odnosi na širok spektar pitanja koja nisu obuhvaćena glavnim predmetima, i uključuju navode o nepoštovanju suda, zahteve za preispitivanje presuda i zahteve za prevremeno puštanje na slobodu.

„Sudije Mehanizma takođe redovno rešavaju po zahtevima koji dolaze od nacionalnih pravosudnih sistema kojima se traže izmene zaštitnih mera i pristup poverljivim materijalima ili informacijama“, rekao je on.

U vezi sa tim, Meron je izvestio da se od 366 odluka i naloga izdatih od polovine maja 2016. do polovine maja ove godine, njih 164 – ili otprilike 45 odsto – odnosilo na zahteve za izmenu zaštitnih mera i druge zahteve kojima se traži pristup poverljivim dokazima ili informacijama.

Naveo je da se takvi zahtevi uglavnom dodeljuju sudijama pojedincima koji rade na daljinu.

Meron je podsetio da je pravosudni postupak u predmetu Ngirabatvare i dalje u zastoju zbog toga što turske vlasti još uvek drže sudiju Akaja u pritvoru, uprkos tome što su UN potvrdile diplomatski imunitet sudije Akaja u oktobru 2016.

Predsednik Mehanizma je naglasio da ta situacija ugrožava integritet modela rada sudija na daljinu kako ga je osmislio Savet bezbednosti i, na fundamentalnijem nivou, potkopava princip sudijske nezavisnosti.

Skrećući pažnju SBUN na to da Turska nije postupila po nalogu Mehanizma da obustavi sve pravosudne postupke protiv sudije Akaja i da ga pusti na slobodu, predsednik je pozvao Savet „da preduzme sve potrebne mere kako bi se obezbedilo adekvatno razrešenje ove situacije koja je bez presedana“.

Meron je obavestio SBUN da je Mehanizam nedavno zaključio izmenjeni sporazum o izvršenju kazni sa Vladom Benina i napomenuo da su Mehanizam i Vlada Senegala u finalnoj fazi primene odluke Senegala da prihvati osam zatvorenika u zatvorske ćelije u Senegalu koje su obnovljene zajedno s UN.

Na kraju obraćanja, Meron je pozvao članice SBUN da ne dozvole da izazovi u sferi međunarodnih odnosa potkopaju ključni napredak koji su UN i SBUN ostvarili u jačanju vladavine prava i obezbeđivanju većeg pozivanja na odgovornost prema međunarodnom pravu.

(Tanjug)

Napišite komentar