Ministri vlada desnice u EU: Više ne možemo da primamo izbeglice

Foto: Beta

Evropska unija došla je do granica kad više ne može da prima i ugrađuje u svoja društva izbeglice i sad se jedinstvenom akcijom EU moraju obezbediti spoljne granice Unije u Egejskom moru, Sredozemlju.

Takođe se na tim područjima i duž pravca navale migranata na Balkanu moraju razbiti mreže krijumčara migranata, poručili su šefovi diplomatija vlada desnice na margini ministarskog zasedanja EU u Luksemburgu.

Ministri vlada desnih stranaka EU koje su okupljene u „Evropskoj narodnoj partiji“ naglasili su da „Evropska komisija i zemlje članice moraju hitno uspostaviti kontrolne centre na udarnim ‘vrućim tačkama’ navale migranata u zemljama EU i, uz dogovor, u zemljama Zapadnog Balkana, gde bi migranti bili podvrgnuti brzoj proveri identiteta, popisani uz brzu procenu njihovog statusa“.

„EU i zemlje članice“, kako je predočeno, „te mere moraju pomoći zajedničkim naporima,ljudstvom i tehničkom opremom“.

A humanitarna pomoć izbeglicama se mora obezbediti prvenstveno u samim zemljama odakle dolaze migranti i tamo već početi postupak i procenu za eventualno davanje azila u Uniji.

To će, podvukli su ministri vladajućih stranaka desnice u EU “stvoriti zakonit put za udovoljavanje potreba lica koja mogu ući u Evropu i ograničiti opasnost da oni padnu u šake nečovečnih trgovaca ljudima”.

„Bitka protiv krijumčara migranata i njihovih mreža organizovanog kriminala zahteva najveću pažnju, brzo delovanje i dugoročne, sveobuhvatne i opipljive akcione planove uz saradnju s trećim zemljama“, istaknuto je u saopštenju ministara „Evropske narodne partije“.

To je od ključne važnosti, naglasili su oni i naveli da se „mora ojačati policijska saradnja i pružiti pomoć vlastima duž krijumčarskih puteva na Zapadnom Balkanu“.

Takođe su predočili da se moraju otkloniti koreni migracija i „naći trajna rešenja za sukobe u našem susedstvu, posebno kad je u pitanju slamanje islamskog terorizma tzv. Daeša/Islamske države Iraka i Sirije, koji teroriše velike delove Srednjeg istoka i Afrike“.

EU, rečeno je, „mora pokrenuti diplomatske napore, zajedno s Amerikom i drugim međunarodnim partnerima da bi s druge zemlje poput Turske, Saudijske Arabije i Irana ubedile u nužnost zajedničke strategije za hvatanje u koštac s tim globalnim izazovom“.

(Beta)

Ostavite komentar

Ostavite komentar