U trendu

U Najrobiju održan treći samit „One Planet“

NAJROBI – U prestonici Kenije Najrobiju održano je treće izdanje samita „One Planet“, osnovanog na inicijativu predsednika Francuske Emanuela Makrona, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa i predsednika Svetske banke Džon Jong Kima, koji su u decembru 2017. inicirali ovaj pokret, ujedinjujući javne i privatne aktere.

Samit u Najrobiju je održan 14. marta, sa ciljem da se Afrika bolje uključi u proces smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, ali takođe i najpre, kako bi tamo borba protiv posledica klimatskih promena bila uspešnija. To je bilo prvo izdanje ovog samita u Africi.

Iz francuske ambasade u Beogradu saopšteno je da je 12. decembra 2017. samit „One Planet“ održan u Parizu kako bi se ponudile konkretne inicijative za dostizanje zajedničkih ciljeva određenih Pariskim sporazumom o klimi iz 2015. godine.

Na ovom Samitu se okupilo 50 zemalja i 4.000 učesnika i on je omogućio da se definiše 12 konkretnih obaveza kako bi se odgovorilo na izazov klimatskih promena. Ovi ciljevi kojima se teži da se klimatsko zagrevanje zadrži na nivou ispod 2°C, moraju obavezno da se ispune.

Zapošljavanje, inovacije i stvaranje ekonomskih prilika su u fokusu koalicije „One Planet“. Najvažniji državni fondovi, institucionalni investitori ili razvojne banke već preduzimaju mere kako bi promenili modele ulaganja.

Velike kompanije time potvrđuju da su društveno odgovorne kada su u pitanju klimatske promene i preduzimaju korake kako bi kroz svoj poslovni model uzele u obzir faktore klimatskih, društvenih i ekoloških rizika. Svi treba da budu uključeni i moraju se preduzeti hitne akcije usmerene na najugroženije stanovništvo.

Navodi se da koalicija „One Planet“ okuplja državne i nedržavne aktere sa svih kontinenata. Njihov cilj: delovati! Tokom cele godine, partneri unapređuju svoje projekte, koje šire na čitav svet zahvaljujući međunarodnoj mreži osnivača (Francuska, Ujedinjene nacije, Svetska banka).

Samit „One planet“ se time potvrđuje kao platforma obaveza i projekata koji su u službi međunarodne zajednice, kaže se u saopštenju.

(Tanjug)

Napišite komentar