Banjička šuma od danas „Bajfordova šuma“

Odlukom Skupština grada Beograda područje Banjičke šume od danas je zaštićeno područje – spomenik prirode „Bajfordova šuma“.

Foto: Olga_968/Pixabay.com

Foto: Olga_968/Pixabay.com

Rešenjem koje su prihvatili gradski odbornici promenjen je naziv, ali i ukupna površina zaštićenog područja koja iznosi 40 hektara, osam ari i dva metra kvadratna, a na zaštićenom području uspostavlja se režim zaštite III stepena.

Inicijativu za promenu naziva Banjičke šume u „Bajfordovu šumu“ podneli su supruga Timotija Bajforda, građani i drugi subjekti.

Odbornici su usvojili i informaciju o preduzeću „Beogradvode“, kojom se ono vraća u delokrug preduzeća „Srbijavode“, u okviru usklađivanja sa propisima EU.

(Tanjug)

Ostavite komentar

Ostavite komentar