Faraoni – začetnici urbanističkog planiranja

Predstavljeni dokazi da je planiranje naselja bilo prisutno još u drevnom Egiptu, u Starom kraljevstvu oko 2500. godine pre nove ere

„Ljudi misle da su Grci začetnici urbanističkog planiranja naselja, ali imamo dokaz da je takvo planiranje bilo prisutno još u drevnom Egiptu, u Starom kraljevstvu oko 2500. godine pre nove ere”, izjavila je profesor egiptologije Nadin Moeler sa Univerziteta u Čikagu, istakavši da je ono podrazumevalo prvo razvijanje „mreže” domaćinstava oko kraljevske palate.

Rezultate svojih istraživanja, kao i zapažanja svojih kolega, iznela je u knjizi „Urbanizam u drevnom Egiptu: od predinastičkog perioda do kraja Srednjeg kraljevstva” u izdanju „Kembridž presa”, koja je samo prvi deo obimne studije o urbanom društvu za koje se mnogi stručnjaci slažu da je „oblikovano” poljoprivrednim životom.

Moelerova je studirala „obrasce” gradova i naselja u Egiptu, poput naselja Kahun, proučavajući postojeće podatke o njima, i uporedivši ih sa satelitskim snimcima.

Kahun se nalazio oko 100 kilometara južno od današnjeg Kaira u blizini jezera Fajum, vrlo plodnog i bogatog divljim životinjama i pticama. U njemu su živeli administrativni radnici i sveštenici zaduženi za održavanje pogrebnog kompleksa faraona Senusreta Drugog, koji je živeo u periodu između 1870. i 1831. godine pre nove ere.

„Četvorougaone kuće su bile poređane u savršenom redu duž uličica pod pravim uglom, formirajući takozvane blokove. Naselje bi se ’uvećavalo’ po istom šablonu, ukoliko bi to bilo potrebno. Imao je sva obeležja urbanističkog naselja: bio je opasan gradskim zidinama, imao je hram, vile i kuće za elitu i kuće za građanstvo”, objasnila je Nadin.

Veličina naselja je, prema satelitskim snimcima, iznosila deset blokova.

„Mada su naselja ’pratila’ mrežastu strukturu, raspored je uglavnom zavisio od potreba grada. Sva su izgrađivana za specifične državne interese i nestajala su kada bi moć centralne vlade opala”, zaključila je profesor Moeler.

Autor: S. Lolić, Politika

Ostavite komentar