Izračunajte svoj bioritam

Po teoriji bioritma, na svakog od nas utiču tri biološka ciklusa (fizički, emotivni, intelektualni), počevši od dana našeg rođenja – pa nadalje, tokom celog našeg života.

Fizički ciklus traje 23 dana i utiče na fizičke faktore, kao što su npr. koordinacija, snaga, izdržljivost, imunitet.

Emotivni ciklus traje 28 dana i utiče na naša emotivna stanja: osećanje ljubavi/mržnje, optimizam/pesimizam, strast/ravnodušnost, depresija/polet.

Intelektualni ciklus traje 33 dana i utiče na naše pamćenje, hitrost, brzinu učenja, sposobnost rasuđivanja, tačnost u izračunavanju.

U momentu našeg rođenja, po teoriji bioritma, svaki ciklus kreće sa nulte pozicije i počinje da raste u pozitivnom smeru, tokom koga su naša energija i sposobnosti povećane. Posle dostizanja svog maksimuma, svaki ciklus postepeno opada, dostižući svoju nultu tačku na polovini svoje periode…

Preostali deo svakog ciklusa predstavlja negativni deo, tokom koga su naša energija i sposobnosti smanjene.

Najnestabilnije vreme predstavljaju tzv. „kritični dani“ svakog ciklusa, kada ciklus pređe svoju nultu tačku, menjajući smer iz pozitivnog u negativni, ili obrnuto. Tokom ovih kritičnih dana, naše sposobnosti široko variraju, od ekstremno visoke do ekstremno niske.

Možete otkriti brilijantan pronalazak, ili napraviti kardinalnu logičku grešku, tokom intelektualno-kritičnih dana. Možete pobediti na takmičenju, ili uzastopno napraviti deset loših poteza, u toku fizičko-kritičnih dana. Možete impulsivno zaprositi, ili dati otkaz, tokom emotivno-kritičnih dana.

Svoj bioritamski ciklus možete izračunati OVDE.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike