Muzička kutija

Gramofon je uređaj za mehaničku reprodukciju zvuka sa gramofonskih ploča. Glavni delovi gramofona su tanjir na kojem leži ploča, pogonski mehanizam i ručka sa gramofonskom iglom. Tanjir se okreće pogonskim mehanizmom, koji se sastoji od elektromotora i menjača broja obrtaja.

Prvi pokušaj reprodukcije zvuka star je skoro 200 godina – desio se 1807. godine, a povezuje se s Britancem Tomasom Jangom. On je takozvanom titrajućom ugađalicom, koja je na svom kraju imala šiljak za registrovanje zvučnih titraja na rotirajući valjak, prvi pokušao da utre put budućem gramofonu. Pedeset godina kasnije, 1857. godine, Francuz Leon Skot zapisivao je zvuk na uređaju koji je nazvao fonoautograf. Kod ovog uređaja zvuk je ulazio u levak, a na dnu levka nalazila se membrana s kojom je bila spojena igla koja je grebala začađenu površinu valjka registrujući pri tom zvuk.

Dvadeset godina kasnije, 30. aprila 1877. godine, Francuz Šarl Kros (1842-1888) prijavljuje svoj paleofon. Kod Krosovog paleofona tragovi su se, zbog titranja, stvarali na začađenoj površini membrane. Titraji su se upisivali bočno, a dobijeni tragovi fotogravirali na čeličnu ili bakrenu ploču. Slavni američki pronalazač Tomas Alva Edison (1847-1931) 24. decembra iste godine patentirao je fonograf, uređaj za snimanje zvuka na valjak i njegovu reprodukciju sa valjka. Konstruktori K. Bel i Č. Tejner zamenili su 1885. godine Edisonov kalajni valjak voštanim, a uređaj su nazvali grafofon, dok je Edison nezavisno od njih učinio to tri godine kasnije.

Godine 1887. Emil Berliner (1851-1929), Amerikanac nemačkog porekla, u Frenklinovom institutu u Filadelfiji prikazao je uređaj za reprodukciju zvuka na ploče sa ručnim pogonom za kućnu zabavu. Svoj pronalazak nazvao je gramofon. Berliner je 1896. godine započeo prodaju gramofona i ploča, a 1901. godine u gramofon se počeo ugrađivati satni mehanizam za njegovo pokretanje. Godine 1925. fabrika „Bransvik“ prikazala je prvi električni gramofon, pa je sa uvođenjem električnog sinhronog motora okretanje ploče standardizovano na 78 okretaja u minuti.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike