najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Depresija i anksioznost muškaraca

Nova američka studija otkriva da oko 10 % muškaraca pati od depresije ili anksioznosti, ali se gotovo polovina uopšte ne leči.

Anketa koja je obuhvatila više od 21.000 muškaraca pokazuje da Afroamerikanci i Latinoamerikanci koji imaju problem sa depresijom ili anksioznošću, problem ne prijavljuju, a oni koji imaju problem i prijave ga, mnogo manje traže stručnu pomoć i lečenje u poređenju sa muškarcima bele rase.

Istraživači smatraju da se nad Afroamerikancima i Latinoamerikancima vrši neka vrsta društvenog i kulturnog pritiska da probleme ne prijavljuju lekarima, kao i da budu nezainteresovani za lečenje. To su predrasude o muškosti i hrabrosti koje dovode do negiranja problema i sakrivanja stanja anksioznosti ili depresije.

Istraživanje je sprovedeno između 2010. i 2013. godine i obuhvaćeni su svi uzrasti muškaraca.

Prema rezultatima, 9% muškaraca pati od depresije ili anksioznosti, i to na dnevnoj osnovi, a samo 41% tih muškaraca potraži stručnu pomoć. Rasne razlike u pogledu lečenja bile su izraženije kada su se istraživači fokusirali na muškarce od 18 godina do 44 godine starosti: 6% Latinoamerikanaca i Afroamerikanaca prijavi problem na dnevnoj osnovi, dok je kod muškaraca bele rase to 8%. U poslednjoj godini, samo je 26% Latinoamerikanaca i Afroamerikanaca od 18 do 44 godine koji imaju problem sa depresijom ili anksioznošću, potražilo stručnu pomoć, a kod muškaraca bele rase – oko 45%. Ova rasna podela nije primećena kod muškaraca starijih od 45 godina.

Kao glavni razlog velike razlike navodi se i zdravstveno osiguranje, mada su i neosigurani muškarci bele rase mnogo češće prijavljivali probleme ovakve vrste u odnosu na Latinoamerikance i Afroamerikance.

Iako istraživanje ne objašnjava razliku, poručuje se svima da, na osnovu novog zakona o zdravstvu („Obamacare“), lečenje i tretmani mogu biti dostupni i da se na taj način rasna i etnička razlika može smanjiti.

Studija se osvrnula i na prethodna istraživanja o depresiji i anksioznosti kod svih rasa. I tada je broj Afroamerikanaca sa problemima depresije i anksioznosti bio manji nego kod ljudi bele rase, ali je Latinoamerikanaca procentualno bilo isto kao i belaca.

Shodno tome, pokazuju se lažni podaci da Afroamerikanci imaju manje problema mentalnog tipa. To je zabrinjavajuće jer su onda pravi podaci drastično lošiji nego što je ijedna studija do sada pokazala.

Na kraju se postavlja pitanje šta ako Latinoamerikanci i Afroamerikanci stvarno imaju manje problema sa depresijom ili anksioznošću u odnosu na ljude bele rase.

Napomene

Istraživači nisu naveli kakve su posledice toga što veliki broj muškaraca „skriva“ svoje zdravstvene probleme, ali je vrlo verovatno da je upravo to uzrok mnogih porodičnih problema, ubistava ili samoubistava.

Uzimajući u obzir stanje u našoj zemlji, verovatno je kod nas procenat osoba koje pate od depresije ili anksioznosti veći od navedenih. Budući da je „kult muškosti“ u svetu manje-više sličan, može se zaključiti da kod nas veliki broj muškaraca ne prijavljuje psihičke probleme, niti se leči od depresije i anksioznosti.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike