Depresija oca utiče na plod tokom trudnoće

Novo istraživanje pokazuje da deca čiji su očevi bili depresivni tokom trudnoće svojih partnerki imaju veće šanse da razviju emotivne probleme i probleme ponašanja kada napune tri godine. Ovo su podaci istraživanja koje je obuhvatilo više od 30.000 dece iz Norveške.
Kada su majke bile na skoro pola trudnoće, očevi ove dece popunjavali su upitnik o mentalnom zdravlju koji ocenjuje simptome anksioznosti i depresije. Istraživači su takođe prikupili podatke od roditelja o mentalnom zdravlju majki pre i posle porođaja, kao i o emotivnom razvoju i ponašanju dece sa 36 meseci starosti.
Oko 3% očeva imalo je visok nivo psihološkog stresa, a njihova deca su imala viši nivo emocionalnih i bihejvioralnih problema – čak i nakon što su istraživači uzeli u obzir druge faktore, kao što su starost oca, obrazovanje i bračni status, kao i mentalno zdravlje majke.
„Ova studija pokazuje da neki rizici kod deteta emocionalne, bihejvioralne i socijalne prirode, mogu biti identifikovani za vreme trudnoće", kaže istraživač Ane Lise Kvalevag, koja je na doktorskim studijama na Univerzitetu u Bergenu.
Istraživači navode nekoliko mogućih objašnjenja veze između prenatalnih psiholoških problema očeva i emotivnih probleme i problema ponašanja kod male dece:

  • Deca su nasledila genetske podložnosti takvim problemima od očeva.
  • Stres kod muškarca izazvan činjenicom da će postati otac, može negativno uticati na mentalno zdravlje trudnice.
  • Prenatalna depresija očeva možda je jednostavan predznak da će oni biti depresivni i nakon što se beba rodi.

„Očevi koji imaju mentalne poteškoće tokom prenatalnog perioda verovatno će nastaviti da imaju iste poteškoće i u toku detinjstva deteta, što može direktno uticati na razvoj dece“, kaže psiholog Elizabet Harvi sa Univerziteta u Masačusetsu, Amherst.
Ona je nedavno objavila rezultate svog istraživanja o vezi između ranog roditeljstva muškaraca i problema ponašanja dece. Istraživanje je pokazalo da je depresija očeva kada su deca imala tri godine, bila predznak problema u ponašanju dece sa šest godina starosti.
Depresivni očevi i depresivne majke
U istraživanju objavljenom avgusta prošle godine, Majkl Veicman, profesor pedijatrije i psihijatrije na Univerzitetu u Njujorku, otkrio je da je depresija očeva bila najveći preduslov depresije majki. Studija je obuhvatila više od 7.000 američkih roditelja koji su živeli sa decom uzrasta od 5 do 17 godina.
U drugom istraživanju u kom je učestvovalo oko 22.000 dece iste starosne grupe, Veicman je utvrdio da je život sa ocem koji je imao simptome depresije i drugih mentalnih zdravstvenih problema, povezan sa višim stopama emotivnih problema, kao i problemima u ponašanju dece.
„Neke od negativnih posledica koje naučnici pripisuju depresiji majke mogu zapravo biti posledica depresije oca,“ kaže Veicman. Pored toga, on dodaje da depresivni roditelji mogu biti skloniji tome da svoju decu okarakterišu kao depresivnu u poređenju sa nedepresivnim roditeljima dece koja imaju iste oblike ponašanja.
„Potrebno je još istraživanja koja se bave očevima i decom sa psihološkim stresom ili bez njega da bi se razjasnio odnos između mentalnog zdravlja očeva i njihove dece,“ zaključuje Kvalevag sa kolegama. „Nažalost, depresija očeva je veoma zanemaren problem opšteg zdravlja,“ ističe Veicman.

Ostavite komentar