U trendu

Mentalno zdravlje dece i odraslih

Iz Britanskog centra za mentalno zdravlje upozoravaju da veliki broj dece odrasta u nepovoljnom okruženju po metalno zdravlje.
U Engleskoj je Ministarstvo zdravlja pokrenulo zajedno sa organizacijom Young Minds novi akcioni plan za Englesku u vezi sa mentalnim zdravljem omladine. Predstavnici vlade ističu da problemi mentalnog zdravlja utiču na svaku četvrtu osobu, u nekoj fazi života, a ljudi sa teškim mentalnim oboljenjima žive kraće od ostalih ljudi.
Young Minds je vodeća britanska dobrotvorna organizacija posvećena poboljšanju emocionalne dobrobiti i mentalnog zdravlje dece i mladih.
Stanje mentalnog zdravlja omladine
Na osnovu istraživanja kojim je obuhvaćeno oko 2.000 mladih Engleza, organizacija Young Minds je iznela podatke:

 • Trećina mladih ispitanika u Engleskoj ne zna kome da se obrati za pomoć kada se oseća depresivno ili anksiozno.
 • Istraživanje je utvrdilo da je više od polovine dece i mladih tokom svog života bilo ponekad maltretirano.
 • Preko polovine dece i mladih veruje da će biti na nekin način kažnjeno ako ne dobije dobre ocene.
 • Više od polovine dece starosti od 11 do 14 godina videlo je pornografski sadržaj na internetu, a mnogi kažu da je to uticalo na međusobne odnose sa drugom decom njihovog uzrasta.
 • Oko 40% dece uzrasta 11-14 godina starosti saminicijativno propušta po neki obrok da bi „sačuvalo vitku liniju“.

Stanje mentalnog zdravlja je “tempirana bomba“
U svom saopštenju, Lucija Rasel, direktorka kampanje na Young Minds, kaže: "Mi smo sedeli na mentalnom zdravlju dece kao na tempiranoj bombi, jer nismo znali kakvo je stanje i koliko je alarmantno. Zato smo pokrenuli Young Minds, koji vodi masovne kampanje kod odraslih, dece i omladine, na društvenim mrežama i u društvenim zajednicama za bolje mentalno zdravlje i emocionalno blagostanje mladih."
Dobrotvorna kampanja je fokusirana na pet ključnih pitanja:

 • škola i stres
 • pristup dece savetovanjima
 • borba protiv maltretiranja dece
 • nezaposlenost omladine
 • seksualni pritisci

Mentalno zdravlje – akcioni plan
Odeljenje je pokrenulo akcioni plan “Prioriteti za suštinske promene u mentalnom zdravlju ".
Među 25 preporuka izdvajamo:

 • Odraslima omogućiti veći izbor o tome gde mogu da dobiju svoju mentalnu zdravstvenu zaštitu, sa nekim izuzecima i bez hitne pomoći.
 • Što pre početi sa uvođenjem standarda za mentalno zdravlje.
 • U redovnom radu lekara primenjivati i testove za mentalno zdravlje.
 • Terapije razgovorom će biti proširene tako da pomognu lečenje oko 300.000 ljudi.
 • Deca sa problemima mentalnog zdravlja dobiće više podrške, uključujući i govorne terapije.
 • Bolja podrška za mentalno zdravlje planira se za decu, omladinu i odrasle (ne samo do 18 godina starosti).

Mentalno zdravlje i predrasude
U saopštenju Ministarstva, gospodin Norman Lamb kaže: "Mi smo odlučni da eliminišemo potcenjivanje značaja mentalnog zdravlja za omladinu i odrasle i da primenjujemo što više standarda, nege i lečenja.“
Stav je da mentalno zdravlje ljudi mora da ima jednaku važnost kao fizičko zdravlje, a pacijenti koji imaju probleme sa mentalnim zdravljem treba da imaju ista prava i mogućnosti kao i drugi pacijenti.
Reagujući na najavu u saopštenju, Pavle Farmer, glavni direktor dobrotvorne organizacije za mentalno zdravlje MIND, izjavio je: "Zadovoljstvo nam je da vidimo jasan fokus na davanje jednakog prioriteta za mentalno zdravlje i fizičko zdravlje. Takođe, pozdravljamo obećanja da se uvede mogućnost odgovarajućeg izbora lečenja za ljude sa problemima mentalnog zdravlja, kao i da se smanji vreme čekanja na lečenje, tretman i terapije. Ove mere će pomoći da svi ljudi dobiju pomoć koja im je potrebna baš kada im je potrebna.”
Stručnjaci smatraju da će u Velikoj Britaniji ovaj plan omogućiti postepenu promenu u pristupu mentalnom zdravlju ljudi.
Napomena
Ovo su svetska savremena iskustva koja bi i mi trebalo da primenjujemo, pošto sve više omladine i odraslih ima problema sa mentalnim zdravljem, a to ostavlja mnogobrojne posledice po pojedince i društvo. Zato mentalno zdravlje i terapija iziskuju ozbiljan pristup vlade, zdravstvenih radnika, prosvetnih radnika, roditelja i medija, kako bi se postigli pozitivni rezultati.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike