najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Roditeljska depresija – dalekosežne posledice na dete

Učenici čiji su roditelji depresivni imaće niže ocene od učenika bez depresije u porodici – rezultati su naučnog istraživanja. Istraživači ističu da njihovi nalazi imaju važne implikacije po decu jer loši rezultati u školi i na ispitima mogu da dovedu i do slabijeg zdravlja.

Švedski tinejdžeri

Studiju je predvodio tim sa Drexel univerziteta u Filadelfiji u koju su bili uključeni i naučnici sa Bristol univerziteta u Stokholmu. Istraživači su analizirali podatke prikupljene od više od 1,1 milion dece iz Švedske. Analizirani su i upoređivani podaci iz ambulantnih zdravstvenih kartona sa školskim rezultatima dece (tinejdžera) starosti 16 godina.

U ovom uzorku 3% majki i 2,1% očeva je imalo depresiju u poslednjoj godini obaveznog obrazovanja dece u Švedskoj. Ovi podaci su upoređeni sa istom starosnom grupom dece iz Velike Britanije.

Rezultati

Istraživači su otkrili da su najgore ocene imali tinejdžeri čije su majke ili očevi imali dijagnozu depresija, i to u bilo koje vreme pre poslednje školske godine. Primećeno je da je depresija majki više uticala na loše ocene dece nego depresija očeva. Depresija među majkama negativnije je uticala na devojčice nego na dečake.

Uticaj depresije roditelja na školske rezultate dece bio je manji kada su uzeti u obzir drugi faktori.

Autori kažu da bi voleli da vide svoje nalaze verifikovane od strane drugih istraživača, ali zaključuju: „Naši rezultati pokazuju da dijagnoza roditeljska depresija može imati dalekosežne posledice na razvoj deteta.”

Studija je nedavno objavljena u časopisu za psihijatriju “JAMA”.

Poboljšanje uslova života

Dr Mirna Vajsman sa Kolumbija univerziteta u Njujorku, slaže se se da roditeljska depresija može uticati na razvoj deteta: “Potrebno je veće razumevanje društva i zdravstvenih radnika za personalizovane i zajedničke bolesti kao što je depresija. Depresija odraslih i dece u savremenom svetu postaje realnost. Zato je potreban energičan pristup tretmanima za lečenje ove bolesti. Navedeni i drugi dokazi javna su prilika za poboljšanje života depresivnih roditelja.”

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike