najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Uticaj društvenih mreža na zdravlje dece

Još jedna potvrda o lošem uticaju interneta i društvenih mreža na zdravlje dece dolazi iz Glazgova (Škotska). Istraživanje je obuhvatilo tinejdžere kojima su društvene mreže dostupne 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno, i ispitivalo uticaj tih medija na zdravlje (depresiju, anksioznost i kvalitet spavanja).

Istraživanje ukazuje na to da 90% tinejdžera koristi internet, društvene mreže i savremene elektronske medije, a sve je više dokaza o štetnom uticaju toga na zdravlje.

U istraživanju je učestvovalo skoro 500 tinejdžera koji su odgovarali na pitanja o upotrebi društvenih medija i o tome koliko su (emotivno?) vezani za njih. Odgovarali su i na pitanja o kvalitetu i vremenu spavanja, a ocenjen je i nivo njihovog samopoštovanja, njihove anksioznosti i depresije.

Rezultati istraživanja pokazuju da ukupna upotreba društvenih medija, kako dnevna tako i noćna, kao i emotivna vezanost i zavisnost od njihbitno utiču na kvalitet sna, dovode do nižeg nivoa samopoštovanja, višeg nivoa anksioznosti i višeg nivoa depresije.

Istraživanje navodi da su deca koja koriste društvene mreže noću – više pogođena navedenim zdravstvenim tegobama i pojavama i da bi na njih trebalo više obratiti pažnju, tj. na njihovo vreme provedeno na društvenim mrežama.

Na kraju se navodi da su rezultati studije preliminarni i da se čeka zvanični stav i ocena studije od strane zvaničnih institucija.

Upozorenja

Iako su ova istraživanja preliminarna, činjenice govore da ako deca pored ekrana nekog elektronskog uređaja provode mnogo sati dnevno, to sigurno neće biti korisno za njihovo zdravlje.

Takođe je poznato da prekidanje noćnog odmora svetlom ekrana i poremećeno kontuinirano noćno spavanje ozbiljno narušavaju i fizičko i emocinalno zdravlje dece.

Savetujemo roditeljima da više pažnje posvete svojoj deci i da na prikladan način (ne silom i ne zabranama) deci ograniče korišćenje: tablet računara, mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja, kao i „boravak“ na društvenim mrežama.

Više o društvenim mrežama…

Više o uticaju Fejsbuka…

Više o uticaju različitih ekrana…

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike