Istraživanje: Pandemija dodatno ugrozila radna prava trgovinskih radnica

Radna prava trgovinskih radnica, koje su zbog prirode posla od početka pandemije u grupi najugroženijih zbog stalne izloženosti mogućnosti zaraze, dodatno su unazadjena poslednjih godinu dana, pokazalo je istraživanje Inicijativa A 11.

„Nepostojanje dovoljnih mera zaštite u uslovima zarazne bolesti, nepoštovanje radnog vremena, uskraćivanje prava na bolovanje, samo su neka od primera kršenja prava“, navodi se u saopštenju o istraživanju „Položaj radnica u trgovinskim radnjama tokom pandemije izazvane korona virusom“.

Dodaje se da radnice u trgovini, suštinski nisu motivisane da zaštitu svojih radnih prava zatraže od nadležnih institucija, niti da koriste zakonske mogućnosti za to.

Istraživanje u 25 okruga u Srbiji pokazalo je da su za diskriminaciju na radnom mestu pokrenuti i okončani postupci samo u Čačku, Novom Sadu,Vranju i Zrenjaninu.

„Radnice u trgovini su svesne da su im odredjena prava prekršena, ali preovladava strah od gubitka radnog mesta i one će, zbog toga, sve uslove trpeti i neće koristiti mogućnosti koje im zakon daje da ta prava zaštite“, rekla je Milica Marinković iz Inicijative A 11 na panelu o unapredjenju institucionalnih praksi u sprečavanju diskriminacije žena na tržištu rada.

Marija Martinić iz UGS „Nezavisnost“ rekla je da i njihova iskustva pokazuju da radnici i radnice nemaju poverenja u institucije države, pa ni u sindikat niti u civilni sektor i da je strah od gubitka posla veći od želje da se menjaju i štite radna prava.

„Pandemija je bila samo ‘pojačivač’ problema na tržištu rada, problemi su isti, samo su sada tokom korone, malo vidljiviji“, rekla je Martinić.

Istraživanje je pokazalo da su poslodavci, uglavnom snabdevali trgovinske radnice zaštitnim maskama i rukavicama, ali da radnice imaju problem sa nedisciplinovanim kupcima.

U inicijativi A 11 su rekli da je zanimanje trgovac jedna od profesija sa najnižim zaradama, uglavnom minimalnim, na bolovanje se, najčešće ne ide u redovnim okolnostima, što je mahom posledica blanko potpisanih ugovora o radu, pa ne žele da rizikuju.

Iako je zvanično radno vreme radnica u trgovini sedam ili osam sati dnevno, neretko rade i po deset sati.

Poboljšanje institucionalne prakse u sprečavanju diskriminacije žena na tržištu rada finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska medjunarodna razvojna saradnja (SIDA).

„Očekuje se da izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, čije je donošenje u toku, daju veću ulogu Inspektoratu za rad i drugim inspekcijama i omogući tim telima bolju komunikaciju sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti u cilju zaštite radnika i radnica“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da bi „bilo dobro da se tim izmenama omogući sindikatima da Povereniku mogu da podnose pritužbe u ime osoba koje su pretrpele diskriminaciju, iako se po sadašnjim rešenjima čini da će to pravo sindikatima biti uskraćeno“.

Inicijativa A11 je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija koja se bavi promocijom, unapredjenjem i zaštitom ljudskih prava.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.