Ministarski savet EZ doneo smernice o klimatskoj neutralnost

BEČ – Ministarski savet Energetske zajednice preduzeo je danas dalje korake u zajedničkim naporima za prelazak na čiste energije unutar EZ u cilju klimatske neutralnosti u skladu sa Pariskim sporazumom,.odobrivši opšte smernice o ciljevima do 2030. godine.

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić i direktorka Evropske komisije za energetsku politiku Kristina Lobilo naglasili su, u uvodnim izlaganjima na sednici Ministarskog saveta, značaj EZ kao osnovnog alata za širenje održivih energetskih politika i saradnje van granica EU, saopšteno je iz EZ.

Virtuelnom sednicom je predsedavao Mladen Bojanić, ministar energetike Crne Gore, koji je na završetku sastanka predao Predsedništvo Energetske zajednice potpredsednici Vlade Srbije i minitarski energetike Zorani Mihajlović, čime je Srbija po drugi put preuzela funkciju predsedavanja.

Bojanić je rekao na sastanku je ova godina, iako obeležena usredsređenošću na pandemiju koronavirusa, donela i ohrabrujuće znake kretanja napred putem energetske tranzicije uz bezuslovnu podršku Sekretarijata.

„To uključuje napredak u izradi nacionalnih energetskih i klimatskih planova, pokretanje programa postupnog ukidanja uglja nekih ugovornih strana i rad na predlaganju efikasnog mehanizma određivanja cena ugljenika u elektroenergetskom sektoru koji će ugovorne strane pripremiti kako bi se u budućnosti pridružile Programu EU za trgovanje emisijama“, naveo je on.

Opšte smernice politike pozivaju na usvajanje obavezujućih ciljeva do 2030. za energetsku efikasnost, energiju iz obnovljivih izvora i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, kako na nivou žlanica EZ pojedinačno, tako i na kolektivnom nivou Energetske zajednice, na sledećem Ministarskom savetu 2021. godine

Ministarski savet je takođe odobrio šest projekata od interesa za energetsku zajednicu (PECI) i jedanaest projekata od zajedničkog interesa (PMI) za električnu energiju, gas i naftu.

Procena projekata, kako je saopšteno, zasnovana je na scenariju usklađenom sa ciljevima Pariskog klimatskog sporazuma.

Projekti, koji će zbog virtuelne prirode sastanka zvanično biti usvojeni pismenim putem, imaće pogodnost korišćenja investicionih podsticaja, uključujući finansiranje iz IPA fondova EU i Investicionog fonda za prekograničnu saradnju (Susedski fond), kao i pojednostavljeno davanje dozvola i poboljšane regulatorne uslove.

Prema oceni MInistarskog saveta, ti projekti će podstaći održivi razvoj velike infrastrukture i olakšati integraciju panevropskog energetskog tržišta, saopšteno je iz Energetske zajednice (EZ).

Zbog virtuelne prirode sastanka, sve odluke Saveta ministara biće usvojene pismenim postupkom, a među njima su i odluke o uvođenju mera protiv BiH zbog nesprovođenja konkretnih ugovora i direktiva i neusklađenosti sa Drugim energetskim paktom, protiv Ukrajine zbog nepoštovanja Direktive o energetskoj efikasnosti i protiv Srbije zbog kršenja razdvajanja kompanije Jugorosgaz, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.