Mentalna moć i zdravlje zuba

Najnovija istraživanja pokazuju da starije osobe koje nemaju svoje zube ili imaju dosta loših zuba – imaju smanjenu fizičku i mentalnu sposobnost u odnosu na osobe istih godina koje su sačuvale svoje zube.

Britanska istraživanja pokazuju da kod starijih osoba totalni gubitak zuba može da dovede do povećanog rizika od fizičkog i mentalnog pada sposobnosti. U ovom istraživanju učestvovalo je više od 3.100 učesnika starijih od 60 godina. Učesnici bez svojih zuba imali su 10% lošije rezultate pri testiranju pamćenja u odnosu na osobe istih godina koje imaju makar neki svoj zub.

U Časopisu Američkog društva za gerijatriju, objavljeno je da su istraživanja pokazala da najveći mentalni i fizički problem imaju osobe između 60 godina i 74 godine starosti koje nemaju svoje zube, naspram osoba od 75 i više godina.

Prof. Georgios Tsakos sa Londonskog univerziteta rekao je da gubitak zuba kod starije populacije može da bude rani pokazatelj mentalnog i fizičkog pada. Takođe je napomenuo da socio-ekonomski faktori (prihodi i obrazovanje) stvaraju uzročno-posledičnu vezu između gubitka zuba i lošeg mentalnog i fizičkog zdravlja. Ipak, rezultati ne dokazuju da gubitak zuba izaziva fizički ili mentalni pad.

Napomene

Navedeni rezultati samo na prvi pogled izgledaju čudno, ali detaljnije razmatranje je logično:

  • Osobe koje se loše hrane i ne vode brigu o zdravlju zuba, verovatno ne vode dovoljno računa ni o sveukupnom zdravlju, što se posredno, tokom vremena, odražava i na mentalno zdrvalje.
  • Sa druge strane, ljudski organizam je složen sistem, organi su višestruko međusobno povezani, pa je onda logično da kada „popuste“ neke funkcije, ispadaju zubi, pa „popuste“ i neke druge funkcije kao što su mentalne sposobnosti. Stoga je logično da se dešava i obrnuto – pri slabljenju mentalnih sposobnosti, dolazi do oboljenja desni i zuba.
  • Uzimajući u obzir da verovatno i zubi i pamćenje „paralelno“ obolevaju sa godinama, stvar je samo medicinske tehnike i dijagnostike: šta se lakše i pre može otkriti – oboljenje zuba ili pad mentalnih funkcija.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike