Savremena sanitetska vozila

U razvijenim zemljama savremena sanitetska vozila moraju biti što kvalitetnija i što opremljenija savremenom dijagnostičkom i terapijskom opremom. Pored najsavremenije opreme, i „posada“ mora biti visokospecijalizovana.

Foto: 2dogspoopin0/Pixabay.com

Foto: 2dogspoopin0/Pixabay.com

Velika Britanija poseduje sanitetska vozila visokog kvaliteta sa najsavremenijom opremom, pa lekari sa medicinskim osobljem mogu na licu mesta da, pored transporta pacijenata do bolnice, vrše dijagnostiku, lečenje i određene medicinske intervencije.

Velške vlasti nastoje da iz hitne medicine izvuku lekare, anesteziologe, koji će praktično, na terenu, pružati stručnu lekarsku pomoć i tretman.

Vozila hitne pomoći za vanredne situacije nosiće krv i krvne produkte (kao što je plazma), ultrazvučne aparate i aparate za analizu zgrušavanja krvi, pa će biti u mogućnosti da podatke proslede u bolnicu ili kontrolnu sobu, a i u samo vozilo.

Tim za vanredne situacije biće u stanju da:

  • odgovori na hitne slučajeve na licu mesta pružajući medicinsku pomoć
  • stabiliše i prenese kritične pacijente iz okruga opšte bolnice u specijalizovane centre
  • reaguje u vanrednim situacijama kao stručan tim
  • vrši prenos (prevoz) vremenski kritičnih pacijenata

Kritični tim biće i takozvani prvi tim „letećih doktora“, jer će lekari moći da lete avionima i imaće istu opremu kao drumska vozila.

Anđela Hjuz, izvršni direktor Vels vazduhoplovstva, navodi da je ovo veliki pomak u pružanju hitne pomoći u svetu.

Zamenik ministra zdravlja Voh Gething kaže da ovo obezbeđuje najbolju i najsigurniju negu za najkritičnije obolele pacijente u Velsu, jer i pacijenti u udaljenim i ruralnim područjima mogu da dobiju adekvatnu negu u hitnim slučajevima zahvaljujući kritičnom timu.

Zbog svega ovoga, Velška vlada treba da obezbedi 2,868 miliona funti od 2015. do 2016. godine.

Ostavite komentar

Ostavite komentar