Evo šta presudno utiče na prvi seksualni odnos

Geni se dosad nisu povezivali sa prvim seksualnim odnosom. Obično je glavni faktor prvog seksualnog odnosa bio sam razvoj organizma, kao i okruženje.

Nova studija pokazuje, međutim, da i geni i genetske razlike imaju uticaja na prvi seksualni odnos. Da bi to utvrdili, istraživači su analizirali genetske podatke 59.357 muškaraca i 66.310 žena starosti od 40 do 69 godina.

Foto: imagerymajestic/freedigitalphotos.net

Foto: imagerymajestic/freedigitalphotos.net

Ova analiza identifikovala je 38 varijanti gena koji mogu imati uticaj na prvi seksualni odnos. Takođe, otkriveno je da su neke od tih varijanti gena smeštene ili su bile u blizini gena koji utiču na razvoj mozga i neuronskih veza. Analiza je otkrila poklapanje u reproduktivnom ponašanju – u pogledu godina starosti, rađanje prvog deteta, pa čak i broj dece.

Objašnjavajući nalaze, studija navodi jasnu relevantnost socijalnih i kulturnih faktora na prvi seksualni odnos, ali i gena koji deluje na fizičku zrelost, kao i gena koji utiču na prirodnu razliku u tipovima ličnosti.

Jedan primer je genetska varijanta gena CADM2, koji kontroliše veze moždanih ćelija i aktivnost mozga. Pronađeno je da je taj gen povezan sa ličnošću i prvim seksualnim odnosom u ranijim godinama, kao i sa brojem dece.

Prethodne studije otkrile su povezanost gena, u pubertetu, sa većim rizikom od bolesti poput dijabetesa, raka i srčanih oboljenja. Brz rast i rani pubertet negativno utiču na rizik od obolevanja u kasnijem životu. Međutim, ova studija pokazuje da isti faktori mogu imati negativan uticaj i u mlađem uzrastu, uključujući slabije obrazovanje i prerani prvi seksualni odnos.

Sagledavši sve dosadašnje studije rađene o genima, naučnici ipak navode da prvi seksualni odnos ne zavisi samo od biološke sposobnosti već i od društveno-ekonomskih faktora koje je veoma teško objasniti u genetskim istraživanjima.

Iako je ova studija pronašla uticaj genetskog faktora na prvi seksualni odnos, ona ipak podržava ideju da prvi seksualni odnos zavisi od pretežno ne-genetskih faktora.

Procena je, na osnovu analize svih muškaraca i žena uključenih u studiju, da je njihov prvi seksualni odnos bio kada su imali između 18. i 21. godine. Genetski faktor može objasniti možda jednu godinu, a ostali faktori su životna sredina i društvo.

Na kraju se navodi da bi veće razumevanje puberteta verovatno moglo dovesti do poboljšanja promovisanja zdravog ponašanja mladih.

Pogledajte komentare (1)

Jedan komentar

Ostavite komentar