Od čega zavisi uspeh bračne terapije?

Foto: 809499//Pixabay.com

Bračna terapija potencijalno može spasti problematične odnose između partnera. Međutim, za mnoge parove to je nepoznat, rizičan i ranjiv proces, naročito kada je odnos između partnera poprilično narušen. Bračna terapija u tim slučajevima obično ne uspeva.

Ipak, za sve one koji hoće pomoć i smatraju da im terapija može pomoći u očuvanju veze ili braka, ovo istraživanje navodi opšti pregled terapije koji ih može dodatno ohrabriti da potraže pomoć.

Pregled i ocena stanja

Terapija počinje iznošenjem problema oba partnera. Terapeut pokušava da razume odnos, uvidi prednost i slabost, kao i dinamiku odnosa između partnera. Zatim svako od partnera nasamo sa terapeutom priča o svojoj prošlosti, kako porodičnoj tako i ljubavnoj. Ta istorija oba pojedinca pomaže terapeutu u razumevanju osobe van konteksa međusobnog odnosa. Takođe, tu se može videti kako i koliko svaki pojedinac unosi sebe u bračni odnos. Terapeuti često završe proces procene ponudivši nekoliko predloga i objašnjenje kako terapija može da pomogne.

Intervencija

Dva ključna načina intervencija koja mogu pomoći:

1. Lečenje – kada osobe krenu sa terapijom, u velikoj meri osećaju bol u sebi, i to treba izlečiti. Najčešće su to depresija, nisko samopoštovanje ili veliki bes koji osoba nosi u sebi. Za uspešnost terapije važno je da se oba partnera reše individualnih bolova, ali takođe moraju biti spremni za međusobno podržavanje u lečenju.

2. Obrazovanje – učenje jedno o drugom znatno poboljšava odnos između partnera. Rešavanje problema timski dovodi i do bolje međusbne komunikacije.

Proces

Terapija počinje fokusom na svakog pojedinca i odnos u celini. Ideja je da se partneri zaista slušaju, dele osećanja i pre svega razumeju. Taj proces postaje njiovo utočište kada god imaju problema, pa čak i kada su u međusobnom sukobu.

Istraživanje na kraju navodi da postoje različiti pristupi za parove i njihove probleme, ali da terapije uglavnom prate ovu osnovnu skicu. Ukoliko smatrate da vam ovo može pomoći da spasete vezu ili brak, savet je da pronađete terapeuta i sve navedeno primenite u praksi.

Ostavite komentar