Pušenje u trudnoći i zdravlje bebe

Prema novim istraživanjima, pušenje tokom trudnoće povezano je sa problemima u ponašanju dece u kasnijem životu.
Nije neuobičajeno da mala deca i tinejdžeri imaju određene probleme sa ponašanjem u nekom trenutku tokom razvoja. Međutim, poremećaj ponašanja predstavlja dugotrajni proces, kada krši prava drugih, kad se dete protivi prihvaćenim normama ponašanja i remeti svoju ili svakodnevnicu cele porodice.
Dete sa poremećajem ponašanja može ispoljavati nasilno ponašanje, kao i problem sa pridržavanjem pravila.
Različite studije
Profesor Gordon Harold i dr Darja Gaisina sa Univerziteta u Lesteru, zajedno sa kolegama iz SAD-a i Novog Zelanda, ispitali su vezu između pušenja majki u trudnoći i kasnijih problema u ponašanju potomaka.
Da bi njihovo istraživanje imalo više značaja, ispitane su tri različite studije. Prva studija je obuhvatila biološku i usvojenu decu, a sprovedena je na Novom Zelandu. Druga studija se bavila decom usvojenom na rođenju u SAD-u i treća je sprovedena u Velikoj Britaniji, a obuhvatala je genetski povezane i genetski nepovezane porodice.
Pušenje u trudnoći mereno je prosečnim brojem cigareta dnevno koje su majke konsumirale i podeljeno je u kategorije: nula, od jedne do devet i preko 10 cigareta dnevno.
Višestruki informacioni izveštaji (od majke i oca ili od majke i učitelja) korišćeni su za merenje problematičnih ponašanja kod dece uzrasta do 4 do 10 godina starosti.
Rezultati
Na osnovu rezultata istraživanja, zabeležena je značajna veza između pušenja majki u trudnoći i problema u ponašanju dece koju su odgajale njihove genetski povezane i genetski nepovezane majke.
Deca čije su majke pušile više od 10 cigareta dnevno imala su najveće prosečne ocene koje karakterišu probleme u ponašanju.
„Naši nalazi ukazuju na vezu između pušenja tokom trudnoće i probleme u ponašanju deteta za koju je malo verovatno da će se u potpunosti objasniti postnatalnim ekološkim faktorima, odnosno roditeljstvom“, kaže Harold.
Dalja istraživanja
Autori istraživanja kažu da izloženost drugim supstancama za vreme trudnoće, kao što su droga i alkohol, kao i izloženost pasivnom pušenju deteta nakon rođenja, mogu biti značajni faktori rizika za razvoj deteta, što treba imati u vidu u vezi sa budućim istraživanjima.
Zapažanja
Više puta smo pisali o štetnosti pušenja po zdravlje, kako kod žena tako i kod muškaraca.
Ovo istraživanje je samo još jedan dokaz i još jedno upozorenje ženama tokom trudnoće da ne bi trebalo da puše, ako ne zbog svog zdravlja, bar zbog zdravlja svog budućeg deteta.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike