Šta je zajedničko ženama u menopauzi?

Menopauza nastaje kada ženini menstrualni ciklusi prestanu. To je normalan proces, a dešava se kada se u ženskom telu smanji „količina“ dva važna hormona, estrogena i progesterona. Na primer, u Velikoj Britaniji, prosečna starost žena koje prolaze kroz menopauzu iznosi 51 godinu.

Žene mogu da dobiju prve simptome menopauze znatno pre nego što njihovi mesečni ciklusi prestanu. To je zato što promene u telu koje dovode do menopauze mogu početi i 10 godina pre „konačne menopauze. Često je jedan od prvih znakova promene nivoa hormona kada menstruacije postanu neredovne. Menstrualni ciklus, koji je pod kontrolom estrogena i progesterona, tada može biti kraći ili duži. Žene mogu da krvare više ili manje dana, a njihovo krvarenje može biti više ili manje obilno.

Kako je studija urađena?

U studiji su istraživači želeli da saznaju više o promenama u obrascima krvarenja tokom menopauze. Studija je obuhvatila 1.320 žena u SAD, prosečne starosti oko 46 godina, na početku studije, 1996. godine. Tokom 10 godina, žene su vodile dnevnik svojih mesečnih ciklusa, koliko dugo je krvarenje trajalo i koliko je bilo obilno. Istraživači su koristili ove informacije da bi utvrdili koliko puta su žene uočile „teške periode“ i koliko dugo je trajao ciklus krvarenja.

Šta je pokazala studija?

U proseku, menstrualni ciklus kod žena trajao je šest dana. Ipak, nije bilo neuobičajeno da žene imaju duže periode krvarenja, da je bilo više dana između ciklusa ili da su imale obilna krvarenja. Istraživači su otkrili da je tokom 10 godina:

  • oko 78 od 100 žena imalo krvarenje 10 dana ili više tokom tri ili više ciklusa
  • oko 35% žena imalo tri ili više dana obilnih krvarenja tokom tri ili više ciklusa
  • oko 67% žena imalo krvarenje šest ili više dana, tri ili više puta

Veća je verovatnoća da žene blizu menopauze imaju češće duža i obilnija krvarenja.

Koliko je pouzdano istraživanje?

Mnoge ranije studije rađene o ovoj temi obrađivale su mali broj žena i isključivo žene bele puti. Ova studija je obradila podatke za znatno veći broj žena i uključila crnkinje i azijatkinje, tako da ovi rezultati treba da budu pouzdaniji i korisniji.

Istraživači nisu znali koja je žena imala već početak menopauze na početku studije i koje su žene ušle u menopauzu tokom studije. To bi moglo da utiče na rezultate, i možda bi bilo pouzdanije da su praćeni rezultati kod žena koje su već „ušle“ u menopauzu i onih koje nisu.

Šta znače rezultati?

Ženama koje prolaze kroz menopauzu može biti teško da se prilagode promenama menstrualnog ciklusa, ali možda je ohrabrujuće da znaju da nisu same i da se to dešava svim ženama, da je normalno za početak menopauze.

Uobičajeno je da tokom perioda pre i tokom menopauze menstrualna krvarenja postanu neredovna i manje predvidiva, a ova studija pruža uvid u te periode, obim i dužinu vremena krvarenja.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike