U trendu

Dobre komšije – manji rizik od infarkta

Dobri susedi smanjiće vam rizik od srčanog napada – rezultati su skorijeg naučnog istraživanja.

Studija je obuhvatila više od 5.000 odraslih Amerikanaca, prosečne starosti od 70 godina, koji su praćeni tokom četiri godine. Šezdeset i dva odsto ih je bilo u braku, a skoro dve trećine su bile žene.

Pitanja

Učesnici su bili zamoljeni da ocene kako se osećaju kao deo susedstva (komšiluka), koliko su njihovi susedi prijateljski raspoloženi prema njima, da li bi im pomogli ako imaju teškoće i da li veruju većini svojih suseda. Kolektivni duh je poznat kao socijalna kohezija susedstva.

Rezultati

Tokom četiri godine praćenja, 148 ispitanika (66 žena i 82 muškaraca) imalo je srčani udar. Ljudi koji su prijavili viši nivo socijalne kohezije imali su manje šanse za srčani napad.

Konkretno, povećanje od jedne jedinice socijalne kohezije u naselju (komšiliku) povezano je sa 17% manjim rizikom od srčanog udara. Smanjen rizik od srčanog udara povezan je sa višim nivoima socijalne kohezije susedstva, uzimajući u obzir i druge faktore.

Rezultati su slični rezultatima drugih studija koje su našle vezu između života u „dobrim četvrtima“ i smanjenog rizika od srčanog i moždanog udara. Međutim, dok je studija pokazala vezu između „dobrog susedstva“ i manjeg rizika od srčanog udara, nije istraživala ni dokazala uzročno-posledične veze.

„Percepcija socijalne kohezije susedstva može biti vrsta socijalne podrške dostupne u komšiluku i društvenom okruženju van porodice i prijatelja“, napominje Erik Kim iz Odeljenja za psihologiju na Univerzitetu u Mičigenu.

Nalazi pokazuju da čvrsto povezana naselja, u kojima postoji međusobna pomoć i podsticanje (koheziono ponašanje) – mogu sprečiti asocijalno ponašanje.

Naše mišljenje

Iako autori studije nisu istraživali uzroke i posledice, neki se i laički mogu uočiti:

  • „Dobar komšiluk“ se međusobno pomaže, pa nema straha i manji je stres.
  • U dobrom komšiluku se ne strepi od suseda ili lošeg društva za decu.
  • Susedi su tu da nam pomognu, posavetuju nas ili smire kada je to potrebno.
  • „Dobri susedi“ su tu i kada je potrebna „tehnička pomoć“, da se nešto prenese, nešto popravi, pa nas onda ti „tehnički problemi“ tokom godina manje opterećuju.
  • Susedi su uvek u blizini, pa se zato kaže da su bliži i od rodbine, jer na njih možemo računati i danju i noću, i u dobru i u zlu.

Naš narod je odavno govorio: “Dobar komšija para vredi!“ ili „Komšija više znači nego rod.“

Napomena

Rezultati ovog istraživanja objavljeni su nedavno na internet stranici „Časopisa za epidemiologiju i zajednicu zdravlja“.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike