Genetski markeri i lečenje alkoholizma

Istraživači sa klinike Mejo i njihovi saradnici pronašli su genetske markere koji mogu pomoći u identifikovanju lica koja bi imala koristi od lečenja alkoholizma lekom akamprosat. Rezultati istraživanja nedavno su objavljeni u časopisu „Translational Psychiatry“ i ukazuju na to da pacijenti koji nose određene genetske varijante imaju duže periode apstinencije tokom prva tri meseca lečenja akamprosatom.

Akamprosat je propisivan lek koji se koristi za pomoć pacijentima u lečenju alkoholizma. Istraživači su proučavali povezanost varijacija gena i dužine trezvenosti zavisnika od alkohola kod pacijenata tretiranih akamprosatom. Kada su uzeli u obzir fiziološke i druge spoljne faktore, oni su utvrdili da pacijenti sa jednom vrstom zajedničke genetske varijante u genu GRIN2B ostaju trezni više dana nego oni sa drugom varijantom gena istog polimorfizma. Ovaj zaključak poklapao se na uzorku alkoholičara, pacijenata i tretiranih akamprosatom, u studiji koju su sproveli saradnici iz Nemačke.

„Zajednički rezulati u stvari su prvi korak ka razvoju farmako-genetičkog testa koji će omogućiti lekarima da izaberu odgovarajući tretman za specifične podgrupe pacijenata zavisnih od alkohola“, izjavio je Viktor Karpiak, psihijatar sa klinike Mejo i vodeći autor članka.

Istraživači veruju da će selekcija individualizovanih tretmana eliminisati neke greške u izboru načina lečenja i poboljšati efikasnost tretmana kod pacijenata zavisnih od alkohola.

Navedeni rezultati podržavaju dokaze o tome da N-Methyl-D-aspartate (NMDA) ima važnu ulogu u efektima lečenja pomoću akamprosata. Istraživači napominju da su potrebna dalja obimnija istraživanja da bi se odredio potencijalni značaj utvrđenih genetskih varijanti kod pacijenata i dugoročnih efektata akamprosata, kao i molekularni i fiziološki mehanizmi delovanja leka.

Studiju je finansirala klinika Mejo, Nacionalni institut za zdravlje, Nacionalni centar za unapređenje translacionih nauka, Nacionalne genom istraživačke mreže Nemačkog saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanja i još neke američke i nemačke fondacije.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike