Kako prepoznati oštećenu funkciju hipofize?

Smanjena funkcija hipofize – male žlezde smeštene u središtu lobanje koja je dirigent mnogim žlezdama sa unutrašnjim lučenjem, a ima dva osnovna dela, prednji i zadnji – manifestuje se smanjenom ili odsutnom sekrecijom jednog ili više hormona. Razvoj znakova i simptoma bolesti često je veoma lagan i postepen, a zavisi od jačine oštećenja same hipofize ili njenog „upravljača“ hipotalamusa – dela međumozga iz koga se oslobađaju hormoni koji pojačavaju ili smanjuju lučenje hormona hipofize.

S obzirom na to, oštećenje hipofize može biti primarno, kada proces zahvata najčešće prednji deo hipofize, ili sekundarno, kada je oštećenje posledica smanjenog lučenja hormona koji uglavnom stimulišu, tj. pojačavaju lučenje hormona hipofize, a dolaze iz hipotalamusa. Uzroci oštećene funkcije hipofize, bez obzira na to da li su primarni ili sekundarni, mogu biti posledica:

  • oštećenja tumorom koji primarno zahvata hipofizu ili hipotalamus
  • infarkta – začepljenja krvnog suda ili slabog protoka kroz njega, što je najčešće posledica teškog i dugotrajnog porođaja, praćenog obilnim krvarenjem
  • infiltrativne bolesti tokom koje se proces širi i u hipofizu
  • povrede glave
  • imunološke bolesti
  • operativno uklanjanje dela ili cele hipofize
  • infektivne bolesti (tuberekuloza, gljivične infekcije)
  • nepoznati uzroci

Klinička slika obično se razvija postepeno, sa simptomima nedostatka hormona koji obično imaju sledeći redosled: nedostatak hormona rasta kod dece manifestuje se malim rastom (hipopituitarizam), a kod odraslih malaksalošću, slabošću i gojaznošću.

Smanjena sekrecija hormona od koga zavisi funkcija štitne žlezde manifestuje se simptomima nedostatka ovih hormona (pospanost, slabost, brzo zamaranje, otoci kapaka, a kasnije čitavog tela). Nedostatak hormona koji utiče na nadbubrežnu žlezdu dovodi do: malaksalosti, brzog zamaranja, smanjenja krvnog pritiska, gubitka telesne težine. Nedostatak hormona koji utiču na rad polnih žlezda kod žena dovode do gubitka menstrualnog ciklusa i neplodnosti, a kod muškaraca do impotencije i smanjenja mišićne mase.

Napišite komentar