U trendu

Koji komarci prenose Zika virus?

Pošto je poznato da Zika virus prenose komarci, mnoge od nas zanima koji ga to komarci prenose.

Aktuelnost Zika virusa nosi mnoge zanimljive priče sa različitih područja. Neke osobe i pored ujeda takozvanih prenosilaca virusa nisu bile zaražene, a govori se i o pojavi nekih vrsta komaraca na područjima gde do sada nisu viđeni.

Logično je da se zbog virusa javila blaga panika u velikom broju zemalja, pa ne čudi što su mnoge od priča izmišljene ili preuveličane.

Ovaj tekst će uz pomoć entomologa pokušati da objasni koji komarci su do danas poznati prenosioci virusa i u kojim područjima oni žive.

Do sada je poznato da su glavni prenosioci virusa komaraci „Aedes albopictus“ i „Aedes aegypti“. Međutim, postoje nekoliko drugih vrsta koje su takođe registrovane kao potencijalni prenosioci – „Aedes hensilli“, registrovan na ostrvu Iap, kao i „Aedes polynesiensis“, registrovan u Američkoj Samoi.

Pored navedenih, postoji mogućnost da još neke vrste komaraca postanu prenosioci, naročito prilikom širenja virusa na sve veće oblasti.

Danas se u cilju boljeg praćenja širenja virusa i bržeg i efikasnijeg lečenja lociraju lokaliteti na kojima komarci borave. Dosadašnja praksa je bilo dosta gruba i odnosila se na celu državu, a sada se radi preciznije lociranje područja po vrstama komaraca koje tu borave.

Princip lociranja je privlačenje komaraca da polažu jaja u unapred pripremljenoj crnoj čaši sa natopljenim papirom, pa se pomoću jaja utvrđuje prisutna vrsta. Postoje i druge „zamke“ za utvrđivanje vrsta, a najčešće se koristi ventilator za usisavanje u posudu, kao i lutka ili grm premazan slatkim mirisom mlečne kiseline i lepkom, pa se nakon toga utvrđuje prisustvo vrsta komaraca.

Pored lociranja vrste, radi se i istraživanje perioda najveće aktivnosti komaraca. Primećeno je da većina komaraca ne izlazi danju po suncu, da se ne bi prebrzo osušili, a najaktivniji su u sumrak i svitanje, mada neće propustiti da vas ujedu ni u toku noći ako im se ukaže prilika.

Najčešće borave na travnatim površinama blizu vode, ali neke vrste poput „Aedes aegypti“ se nazivaju urbanim komarcima jer ne borave u ruralnim područjima, već u blizini gradova ili u samim gradovima. Iako su oni obeleženi kao prenosioci, u mnogim mestima gde oni borave nije zabeležena prisutnost Zika virusa.

Vazdušno zaprašivanje u gradovima koje se radi još od osamdesetih godina davalo je samo delimične rezultate, jer se sastav insekticida često menjao zbog imunosti komaraca i nepreciznosti prskanja površina iz aviona.

Danas se pored vazdušnog koristi i ručno zaprašivanje zelenih površina, ali i dalje negde sa više, a negde sa manje uspeha.

Kod nas još uvek nema nijedne od navedenih vrsta komaraca koji prenose Zika virus, ali svakako nije na odmet biti u pripravnosti. Još uvek je zima…

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike