Lečenje rana ultrazvučnim talasima

Nova studija pokazuje da bezkontaktne niske frekvencije ultrazvuka ubrzavaju zarastanje rana od opekotina, posle presađivanja kože i smanjuju svrab rana, otvarajući nove mogućnosti u lečenju opekotina.

Prethodne studije pokazale su isceliteljske prednosti ultrazvuka kod dijabetskih i drugih vrsta rana. Na osnovu toga, istraživači su pretpostavili da ova tehnika može pomoći osobama kojima je transplantovana koža, kada su rane često bolne i sporo zarastaju, posebno kod pacijenata sa teškim opekotinama ili traumatskim povredama.

Kako bi testirali ovu pretpostavku, istraživači su ocenili 32 pacijenta lečena standardnom negom: svakodnevno čišćenje rana i stavljanje obloga. Polovini pacijenta je, pored uobičajene terapije, nasumično dodeljena i terapija ultrazvukom, dok je druga polovina pacijenata služila kao kontrolna grupa.

Većina pacijenata je bila lečena zbog opekotina. Demografske karakteristike ove dve grupe bile su slične, ali je više pacijenata u kontrolnoj grupi patilo od depresije ili anksioznosti.

Dva pacijenta iz ultrazvučne grupe povukla su se iz studije, jedan zbog nelagodnosti od samog ultrazvuka, a drugi zbog njegovog pozicioniranja. Generalno, 80% planiranih terapija završeno je kod 13 pacijenata u grupi sa ultrazvukom i 14 u kontrolnoj grupi.

U proseku, pacijenti koji su završili terapiju imali su koristi od ultrazvuka. Ožiljci od presađene kože znatno su brže zarasli i svrbeli su manje nego kod pacijenata iz kontrolne grupe. Pacijenti iz prve grupe prijavili su i manji bol, ali ova razlika nije bila značajna.

Istraživači priznaju da je u studiju bio uključen mali broj pacijenata i da bi trebalo nastaviti istraživanja. Pored toga, studija ima ograničavajuće faktore, uključujući i činjenicu da istraživači nisu koristili neispravan uređaj u kontrolnoj grupi kako bi smanjili rizik od placebo efekta.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike