Neispravne insulinske pumpice

Foto: PhotoLizM/Pixabay.com

Ljudi sa hroničnim oboljenjima, kao i oni čiji život zavisi od lekova ili drugih medicinskih pomagala, često mogu – ne svojom krivicom – ugroziti zdravlje, pa i život.

Nedavno su se u Velikoj Britaniji pojavile neispravne insulinske pumpice renomiranog svetskog proizvođača. Kvarom ovih aparata bavila se i Britanska agencija za lekove i medicinska pomagala (MHRA).

U jednoj seriji ovih pumpica, prilikom promene baterija, resetuju se podaci o nivou insulina, kao i vreme kada treba koristiti pumpicu. Ovakva greška može ozbiljno pogoršati stanje dijabetičarima, jer je korektan nivo insulina kao i vreme korišćenje pumpice od vitalnog značaja za kontrolu dijabetesa. Ljudi koji koriste ovu pumpicut treba da se konsultuju sa svojim lekarom ukoliko su imali problema ili nedoumica oko nivoa insulina.

Problem može biti još veći, jer se, i pored ovakve greške, pumpica i dalje može slobodno reklamirati ili kupiti, pa broj ugroženih raste.

Danas se svuda u svetu reklamiraju proizvodi različite vrste i namene koji mogu imati ovakvu ili sličnu grešku. Nažalost, to važi i za medicinska pomagala, pa život mnogih bolesnih ljudi zavise od „sreće“ koju imaju sa proizvodom.

Napomene

Veoma je važno da pacijenti koji koriste bilo kakve medicinske aparate i pomagala budu upoznati sa načinom rada i pravilima upotrebe, kao i sa eventualnim zamenama baterija. Takođe je važno da znaju kome da se obrate u slučaju da primete neki kvar (lekaru ili servisu).

Zato pri kupovini aparata vodite računa o tome ko je proizvođač, kako se rešavaju reklamacije, ko je ovlašćeni serviser i obavestite se o načinu rešavanja eventualnih zastoja i kvarova.

Ostavite komentar