Novi lek za rak jajnika

Eksperimentalni lek koji je dokazano efikasan u lečenju raka jajnika kod pacijenata sa mutacijom BRCA1 i BRCA2 tumor-supresorskih gena koji izazivaju nasledni rak dojke ili jajnika – deluje i kod pacijenata bez mutacije.
Olaparib je jedan od nekoliko eksperimentalnih terapija koje blokiraju aktivnost proteina PARP, uključenog u DNK popravke, baš kao i BRCA.
"Prema novom istraživanju, ovaj lek se može pokazati kao efikasan i kod šire grupe pacijenata sa nenaslednim oblicima raka koji nemaju puno opcija u lečenju", kaže glavni istraživač Karen Gelmon.
Efikasnost olapariba kod nenaslednog tumora
Istraživanje je obuhvatilo 65 pacijenata sa rakom jajnika, kao i 26 pacijenata sa rakom dojke, a svi su imali visoko agresivne oblike ove bolesti. Pre početka istraživanja, pacijenti su lečeni u proseku sa tri hemoterapije, a neki su dobili čak 10 različitih terapija.
Neki od pacijenata su imali BRCA1 i BRCA2 mutacije gena, dok ostali nisu. Svi pacijenti su dobili istu terapiju od 400 mililitara olapariba na dan u periodu od jula 2008. do septembra 2009. godine.
Pacijenti sa rakom jajnika koji su učestvovali u istraživanju imali su veoma ozbiljan oblik tumora koji ima slične osobine kao i tumor pacijenata sa BRCA mutacijama.
Posle četiri nedelje uzimanja eksperimentalnog leka, kod 41% pacijenata sa BRCA mutacijama i 24% onih bez mutacija, nastalo je značajno smanjenje u veličini tumora.
Nema efekta kod trostruko negativnih oblika raka dojke
Slični rezultati nisu bili vidljivi i kod pacijenata sa trostruko negativnim oblikom raka dojke, a to su tumori koji ne reaguju na hormonske terapije. "Dok su rezultati kod pacijenata obolelih od raka dojke razočaravajući, rezultati pacijenata sa rakom jajnika sugerišu da ovaj lek može imati važnu ulogu u lečenju pacijenata sa BRCA mutacijom i bez nje", kaže onkolog Melinda Tepli, docent medicine na odeljenju za onkologiju Stenford univerziteta.
Zaključak
Pretpostavljalo se da ovaj lek može imati širu primenu, a istraživanje je to i potvrdilo.
Karcinom je veoma teška bolest i teško se leči, ali stalna istraživanja pokazuju da se u lečenju ove bolesti napreduje i da se stalno otkrivaju novi efikasni lekovi.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike