Panika: Zika virus u Srbiji!

Već nekoliko godina se u stručnim krugovima ali i u medijima priča o Zika virusu, ali dok su inficirani bili „daleko“, u Južnoj Americi i Africi, samo se pričalo. U vreme Olimpijade u Brazilu, virus je postao opasan i za sve učesnike Olimpijade.

Ovaj virus se prenosi preko zaraženih komaraca tako da do ljudi dolazi kada ih ujedu komarci.

Optimisti su procenjivali da će virusu trebati više godina da „dođe“ do Amerike i Evrope, a pesimisti su smatrali da će virus do severne zemljine polulopte doći već 2015. ili 2016.godine.

Prošle godine se Zika virus (zahvaljujući globalnom otopljavanju i savremenim sredstvima transporta) pojavio u nekim američkim državama (Teksasu, Floridi …).

Ove godine Zika virus nastavlja da se „penje“ prema severu, tako da je saopšteno da ga već ima i u Srbiji. Velika je verovatnoća da će ga ove letnje sezone biti više i u Evropi i u Severnoj Americi.

Većina zaraženih nema simptome, dok pojedinci imaju blage simptome (osip, povišena temperatura i glavobolja).

U retkim slučajevima kada se inficiraju trudnice, kod novorođenčadi može doći do pojave infekcija na mozgu, mikrocefalije i problema u razvoju.

O Zika virusu smo već više puta pisali, ali ćemo objavljivati i nove informacije, a naročito saopštenja zvaničnih državnih organa i zdravstvenih institucija.

Jedini efikasan način borbe protiv širenja virusa na ljude jeste preventivni tretman protiv komaraca i držanje njihovog broja ispod kritičnog. Rezervoari virusa su ptice, a sa ptica na ljude virus prenosi komarac koga zovemo „kućni“. Komarci žive i razmnožavaju se u manjim vodenim površinama: bare, kanali, zapušeni oluci, septičke jame, bačene gume, bačena burad, vlažni podrumi…

Šta nam je poznato?

Informacije o Zika virusu dolaze sa različitih područja. Neke osobe i pored ujeda takozvanih prenosilaca virusa nisu bile zaražene, a govori se i o pojavi nekih vrsta komaraca na područjima gde do sada nisu viđeni.

Logično je da se zbog virusa javila blaga panika u velikom broju zemalja, pa ne čudi što su mnoge od priča izmišljene ili preuveličane.

Do sada je poznato da su glavni prenosioci virusa komaraci Aedes albopictus i Aedes aegypti. Međutim, postoji nekoliko drugih vrsta koje su takođe registrovane kao potencijalni prenosioci.

Primećeno je da veći broj komaraca ne izlazi danju po suncu, da se ne bi prebrzo osušili, a najaktivniji su u sumrak i svitanje, mada neće propustiti da vas ujedu ni u toku noći ako im se ukaže prilika.

Najčešće borave na travnatim površinama blizu vode, ali neke vrste se nazivaju urbanim komarcima jer ne borave u ruralnim područjima, već u blizini gradova ili u samim gradovima. Iako su oni obeleženi kao prenosioci, u mnogim mestima gde oni borave nije zabeležena prisutnost Zika virusa.

Vazdušno zaprašivanje koje se radi još od osamdesetih godina davalo je samo delimične rezultate, jer se sastav insekticida često menjao zbog imunosti komaraca i nepreciznosti prskanja površina iz aviona.

Danas se pored vazdušnog koristi i ručno zaprašivanje zelenih površina ili pomoću specijalnih vozila, ali i dalje negde sa više, a negde sa manje uspeha.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike