Snimanje srca i rizik od zračenja

Lekari treba da se uvere da je izlaganje pacijenata zračenju pri snimanju srca neophodno, pre nego što ih upute na takve testove, upozorilo je Američko udrženje za srce. Svako zračenje ipak predstavlja relativan rizik po pacijenta.

„Sa svim tehnološkim poboljšanjima, medicinski snimci postaju veoma važno sredstvo u dijagnostici i lečenju pacijenata sa srčanim oboljenjima, ali povećanje broja snimanja dovelo je do povećanja izloženosti pacijenata radijaciji tokom protekle dve decenije“, izjavio je dr Reza Fazel, kardiolog u Medicinskom centru u Bostonu.

Procene stručnjaka su da procedure snimanja srca čine skoro 40% izlaganja pacijenata radijaciji iz medicinskih razloga.

Upozorenja i saveti

Pre upućivanja pacijenata na snimanje srca, kardiolozi napominju da treba da se obrati pažnja na sledeća pitanja:

  • Kako će test pomoći dijagnozi ili lečenju problema sa srcem?
  • Postoje li alternative za dijagnozu koje ne koriste zračenje?
  • Koji su nivoi izlaganja radijaciji, kako će to uticati na rizik od raka u kasnijem životu pacijenta?
  • Kada uporediti odnos rizika i koristi za dalji život pacijenta?

Činjenice govore da je rizik od zračenje od bilo kog snimanja za pojedinačnog pacijenta veoma mali, a kada je test klinički stvarno potreban, koristi od testa obično višestruko nadmašuju sve potencijalne rizike. Ipak, svako zračenje srca predstavlja mali rizik po pacijenta, ali ako se snimanje vrši više puta, rizik se povećava.

„Rizik od zračenja jedan je od faktora koje treba uzeti u obzir pri odluci kada se koristi kardiovaskularno snimanje sa jonizujućim zračenjem, naročito kod mlađih pacijenata, kod kojih je potencijalni rizik od izlaganja radijaciji veći“, dodao je dr Fazel.

Prilikom odlučivanja o snimanju srca, takođe treba razmotriti: dijagnostičku tačnost metode, dostupnost snimanja, cenu, udobnost i druge potencijalne rizike.

U širokoj upotrebi za snimanje srca koriste se sledeće metode koje koriste zračenje: CT skeniranje, radioskopija i fluoroskopija. .

Kada je to moguće i kada se očekuju „dobri rezultati u dijagnozi“, stručnjaci preporučuju ultrazvuk i magnetnu rezonancu, jer se tada pacijenti ne izlažu radijaciji.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike