Stisak šake i rizik od šloga

Brzina hoda i jačina stiska ruke može ukazati na verovatnoću od šloga ili probleme sa pamćenjem kada ostarite, kažu istraživači.
Ovo su osnovni testovi koji mogu ukazati na rizik od demencije ili šloga, kaže istraživač Erika Kamargo.
Usporavanje hoda može ukazati na pogoršanje zdravlja, a slabiji stisak ruke može biti znak slabljenja snage gornjeg dela tela.
U okviru istraživanja, naučnici su ispitali 2.400 muškaraca i žena koji su u proseku imali 62 godine i nisu imali šlog ili neke druge mentalne probleme kada je studija započela. Meren im je stisak ruke i brzina hoda, skeniran mozak i testirana memorija.
U toku 11 godina, koliko je praćeno stanje ovih ljudi, 79 je imalo šlog ili manji šlog, a 34 je postalo dementno.
Studija će u aprilu 2012. biti prezentovana na godišnjem sastanku Američke akademije za neurologiju u Nju Orleansu.
Jači stisak – bolji rezultat na testu
Rizik od problema sa pamćenjem kod muškaraca i žena koji su sporije hodali bio je veći jedan i po put od rizika kod onih koji su bili brži. Spor hod se takođe povezuje sa manjom zapreminom mozga i lošijim rezultatima na testu pamćenja i donošenja odluka.
Oni koji su imali 65 i više godina a imali su najjači stisak imali su manji rizik od šloga i manjih šlogova za 42% od onih sa slabijim stiskom. Isti efekat nije se javljao kod osoba mlađih od 65 godina.
Osobe sa slabijim stiskom ruke imale su veću zapreminu mozga i bolje rezultate na testu u kom se utvrđivala sličnost između objekata.
"Dok se slabost i slabija fizička spremnost kod starijih osoba povezivala sa povećanim rizikom od demencije, nismo do sada bili sigurni kako je to uticalo na osobe ovog starosnog doba", kaže Kamargo, neurolog u Bostonskom medicinskom centru. Smanjena snaga stiska ruke i sporiji hod mogu biti znaci da su potrebni dodatni testovi koji ispituju funkcije mozga.
Neophodna su dodatna istraživanja kako bi se razumelo zašto je hod sporiji, a stisak ruke slabiji i kako to može u budućnosti uticati na slabljenje mentalnih funkcija i šlog.
Ova studija tek treba da bude prezentovana i još uvek nije ocenjena od strane ostalih stručnjaka, pa se stoga smatra preliminarnom.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike