Deca i vožnja u pijanom stanju

Maloletnici koji smatraju da je marihuana prihvatljiva imaju veću verovatnoću da će voziti pijani ili da će se voziti sa pijanim vozačem kada pođu u srednju školu – rezultati su nove studije.

Istraživači su pratili oko 1.200 američkih učenika srednje škole tokom 2009. do 2013. godine, starosti 12, 14 i 16 godina. Otkrili su da pozitivni stavovi o alkoholu i korišćenju marihuane kod dece koja su imala 12 godina uslovljavaju da ta deca kasnije, kada odrastu i napune 16 godina, češće voze u pijanom stanju ili vole vožnju u kolima sa pripitim ili pijanim vozačem. Izveštaj je objavljen nedavno u internet izdanju časopisa „Pedijatrija“ koji izdaje Američka akademija za pedijatriju.

“Veoma je važno da se interveniše rano u vaspitanju dece da bi se sprečila vožnja u pijanom stanju ili vožnja sa pijanim vozačem kada deca odrastu i budu u srednjoj školi”, rekla je vodeći istraživač Brit Juing, statistički saradnik istraživačke korporacije „RAND“ iz Santa Monike u Kaliforniji.

“Kod mladih u srednjoj školi na vreme treba početi sa razgovorima i edukacijom da bi oni u životu napravili zdrav izbor. Moramo da intervenišemo u ranoj adolescenciji na više nivoa kako bi se smanjila vožnja u pijanom stanju ili vožnja sa pijanim vozačem”, rekla je Juing. “Fokus treba da bude ne samo na deci i omladini već i na nastavnicima i roditeljima.”

Istraživači dodaju da je logično da četrnaestogodišnjak koji voli da pije alkoholna pića i ima pozitivan stav o marihuani – ima prijatelje ili članove porodice koji piju ili koriste marihuanu, tako da tokom vremena stvara „pozitivan“ stav o vožnji u pijanom stanju.

Studija je našla povezanost stavova o marihuani i kasnijoj vožnji u pijanom ili pripitom stanju, ali ne i uzročno-posledične veze.

Colleen Sheehey-Church, predsednica „Nacionalnog udruženja majki protiv vožnje u pijanom stanju“, rekla je: “Ova studija potvrđuje ono što stalno vidimo u svom okruženju.”

Ona smatra da roditelji treba da počnu rano da razgovaraju sa svojom decom o alkoholu i drogi kako bi im formirali pravilne stavove o tome, a to treba uraditi i u školama i drugim institucijama i klubovima gde se deca okupljaju i druže.

Sterla Penik, direktorka „Nacionalnog udruženja majki protiv vožnje u pijanom stanju“, povodom toga je dodala: „Tinejdžeri koji ne počnu da piju do svoje 21. godine, imaju 85% manje šanse da budu učesnici u saobraćajnoj nesreći od onih koji piju pre nego što napune 14 godina.”

Činjenice govore da deca koja počnu rano da piju alkoholna pića, kasnije češće voze pijana i češće se voze u kolima sa pijanim ili pripitim vozačem.

Roditelji imaju bitnu ulogu u borbi protiv pritisaka koje vrše vršnjaci na njihovu decu „da popiju neko piće“. Sa decom treba na vreme, od malena, početi priču o štetnom dejstvu alkohola ili marihuane. Deca će i onako o tome pričati sa svojim vršnjacima. Promena percepcije i shvatanja dece o alkoholu i drogi veoma je važna.

Deca treba da shvate koliko su, naročito u mladim godinama, alkohol i droga opasni po zdravlje, ali i to da se opijanje i drogiranje ne može sakriti: ako nisu „uhvaćeni“, biće kat-tad.

Apel

Žena koja je izgubila sina u automobilu kojim je upravljao pijani vozač, opominje: “Ja ne mogu nikad reći dovoljno o tome koliko je važno da deca imaju svoja uverenja o štetnosti alkohola i marihuane i da ne sedaju u auto s vozačem pod dejstvom alkohola ili droge, već da i svojim prijateljima ukazuju na takve opsnosti.”

Ostavite komentar