najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Deca izbeglice bez pratnje su najranjivija

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) ukazala je danas na posebno težak položaj dece izbeglica, ističući da su mališani bez pratnje najranjiviji i izloženi većim rizicima od zlostavljanja, dečijeg rada i trgovine ljudima, zbog čega ih treba hitno zaštiti.

Kako se navodi u saopštenju MODS-a, od 2008. do 2014. godine, prema podacima UNHCR-a, broj stranih maloletnika bez pratnje koji su zatražili azil u Srbiji bilo je 3.007, a od početka 2015. broj identifikovanih maloletnika bez pratnje u zapadnom Balkanu je 3.188.

Konstantan rast zvaničnog broja maloletnika bez pratnje i nemogućnost utvrđivanja sive brojke koja je višestruko veća, ali i odvojene dece, kako je saopšteno, zahtevaju hitno mobilisanje svih snaga i resursa da bi bili zaštićeni i oni i njihova prava.

“Deca izbeglice bez pratnje, odvojena su od roditelja, staratelja ili druge odgovorne osobe za dete. U nepoznatom okruženju bez osnovnih uslova za život i među ljudima čiji jezik ne razumeju, izložena su većem riziku od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja, dečijeg rada, trgovine ljudima i različitim vidovima zloupotrebe i nasilja što zahteva hitno i sistematsko delovanje”, navodi se u saopštenju MODS-a.

Zakon o azilu Srbije, dodaje se, maloletnika bez pratnje definiše kao “stranca koji nije navršio 18 godina i koji prilikom ulaska u Srbiju nema ili je nakon ulaska u nju, ostao bez pratnje roditelja ili staratelja”.

Samo definisanje maloletnika bez pratnje u našem zakonodavstvu se, smatraju u MODS, bavi tehničkim delom, ne opažajući rizik u kome se nalazi.

Zato je, ističu, neophodno definisati jasne procedure u postupanju sa maloletnicima što zahteva međusektorsku i međuagencijsku saradnju u najboljem interesu deteta, jačanje kapaciteta centara za socijalni rad i razvoj smernica kako da se prepozna da maloletnik bez pratnje trpi ili je trpeo neki vid zlostavljanja ili zanemarivanja.

Ističe se i da treba definisati tačne procedure nakon identifikacije maloletnika bez pratnje kako bi se utvrdilo da li je pretrpeo ili trpi nasilje i da treba pripremiti sve sisteme da se prema stranim maloletnicima bez pratnje ophodi kao prema deci prioritetno, a tek onda se baviti njihovim migracijskim statusom.

U MODS-u smatraju i da treba napraviti centar u kome će deca izbeglice bez pratnje moći da budu smeštena i gde bi mogla da ostvare osnovna prava koja su im zagarantovana međunarodnim i domaćim zakonodavstvom.

MODS je pozdravio dosadašnje napore Vlade Srbije da odgovori na izbegličku krizu i ublaži tegobe ljudi i dece koji prolaze kroz zemlju, a posebno napore pojedinaca i organizacija koje se uključuju, organizuju podršku i pružaju neophodnu pomoć.

“Međutim, imajući u vidu eskalaciju i razmere krize i predstojeću zimu, neophodno je učiniti dodatne napore i, na nacionalnom nivou, unaprediti i osnažiti sistem azila i kapacitete za pružanje podrške izbeglicama prema urgentnim potrebama dece i njihovih porodica”, zaključuje se u saopštenju.

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike