Kako život oca utiče na bebu?

Odavno je poznato da majke mogu uticati na zdravlje svog deteta ako uzimaju alkohol ili duvan, naročito za vreme trudnoće.

Malo je poznato da i način života muškarca može uticati na buduće potomstvo. Sve više istraživanja pokazuje da način života muškarca utiče na dete u smislu urođenih mana, autizma, gojaznosti, mentalnih bolesti i drugih zdravstvenih i društvenih problema.

Foto: PublicDomainPictures/Pixabay.com

Foto: PublicDomainPictures/Pixabay.com

Istraživanje pokazuje da su starost roditelja i njihov stil života – dva najčešća faktora koja utiču na buduće potomstvo. I genetsko nasleđe ima uticaj, ali u manjem obimu.

Starost i stil života uzrokuju promene u genima muškaraca koje se prenose na decu, a neretko i na unučad.

Najbolji primer za to je gojaznost, koja veoma mnogo utiče na gene i stvara veliki rizik da i deca pa i unuci takvog muškarca budu gojazni.

Istraživanje navodi primer mnogo veće pojave autizma kod dece čiji je otac stariji od 40 godina u odnosu na decu čiji otac ima ispod 30 godina. Takođe, deca starijih očeva imaju veće šanse za šizofreniju, dok su deca čiji otac ima preko 35 godina u većem riziku od urođenih srčanih oboljenja, kao i od Daunovog sindroma. Ovaj rizik je još izraženiji kod dece čiji očevi imaju 50 i viša godina.

Gojaznost donosi i veći rizik od dijabetesa, abnormalnog metabolizma, kao i veći rizik od nekih vrsta kancera (najčešće zbog loše ishrane).

Alkohol je takođe veliki problem. Čak 3 od 4 deteta čiji su očevi alkoholičari imaju dijagnozu poremećaja fetusa. Deca sa takvim poremećajem mogu imati manju porođajnu težinu, oslabljen razvoj mozga i poteškoće u razvoju.

Očevi sa visokim nivoom stresa mogu imati decu sa problematičnim ponašanjem i društvenim životom.

Međutim, i pored svega navedenog, mnogo se više uloga majke vezuje za zdravlje fetusa i novorođenčeta. Smatra se da faktor majke mnogo više utiče na bebu u stomaku nego faktor oca. Napominje se i mogućnost uticaja oba faktora na zdravlje deteta, za šta su neophodna dalja detaljnija istraživanja.

Na kraju se navodi neosporna činjenica da je povezanost prirode i načina života (genetike i okruženja) daleko složenija nego što se do skora mislilo. Istraživanje još uvek nije dokazalo povezanost između navedenih slučajeva, ali se navodi da je zdrav način života oba roditelja bitan ukoliko su u planu deca.

Ostavite komentar

Ostavite komentar