Zagađenje utiče na pol deteta?

Istraživanje nedavno sprovedeno na Državnom univerzitetu Mičigena dalo je zanimljive dokaze u prilog tezi da određeni hemijski agensi u životnoj sredini mogu uticati na pol novorođenčadi, slično kao što dovode do poznatih mutacija i defekata kod životinja.

Vilfred Karmaus (Wilfried Karmaus), epidemiolog koji je vodio istraživanje, kaže: “Mi ne želimo da kažemo da je loše imati sinove. Jednostavno, stvar je u tome da ih ima sve više, te se menja odnos broja mladića i devojaka”, a povodom toga što je ustanovljeno da muškarci sa visokim nivoom agenasa poput PCB-a imaju nešto veću mogućnost da dobiju sinove.

Agensi kao što su PCB ili dioksin imaju na žive organizme dejstvo slično hormonima. Ove hemikalije su, navodno, u stanju da izazovu deformacije polnih organa kod riba i aligatora. Poznato je da su vijetnamski veterani izloženi dejstvu dioksina kasnije obolevali od raznih bolesti, prevashodno malignog karaktera, a česte su bile i urođene mane i deformacije na njihovom potomstvu.

Karmaus je tokom istraživanja koristio informacije o muškarcima i ženama iz 101 porodice koji su lovili ribu na Velikim jezerima, “ozloglašenim” po zagađenosti najrazličitijim hemikalijama. Od 208 dece čiji su roditelji imali visok nivo PCB-a, 57% je bilo dečaka – to je za 6% više od uobičajenih 51% u prosečnom uzorku – na 100 devojčica se, u prosečnoj populaciji, rodi otprilike 105 dečaka (muška deca su osetljivija na uticaje iz spoljašnje sredine, imaju veću stopu smrtnosti i veruje se da je ovo prirodna adaptacija ljudske vrste na tu okolnost).

Zanimljivo je da Karmaus navodi kako se čini da nivo hemijskih agenasa kod majki nije uticao na pol deteta.

Karmaus se, ipak, ograđuje, priznajući da je njegov uzorak i suviše mali kako bi se rezultati mogli smatrati naučno zasnovanim i verodostojnim. On čak spominje i slučaj iz Italije sa oprečnim rezultatima – posle tamošnjeg ekološkog incidenta koji se dogodio 1976, ljudi sa većim nivoom dioksina češće su postajali očevi devojčica nego dečaka.

Na kraju, ne možemo a da se ne zapitamo: da li je moguće da se i hemija prilagođava na nove društvene okolnosti?

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike