Klio i Institut za psihologiju: „Alatke istraživača“

BEOGRAD – U Maloj sali Kolarčeve zadužbine Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta i Izdavačka kuća Klio danas su predstavili knjigu Dragana Popadića, Zorana Pavlovića i Iris Žeželj „Alatke istraživača“.
O ovoj zanimljivoj i korisnoj knjizi govorili su Srećko Mihajlović, sociolog, Dijana Plut, psihološkinja, Slobodan Perović i autori, a moderatorka je bila Tamara Džamonja Ignjatović, psihološkinja.
Prema rečima Tamare Džamonje u vreme u kojem smo suočeni sa zabrinjavajućim porastom antiintelektualizma i nekritičkim mistifikacijama naučnih istraživanja, ova knjiga podržava istraživače u uverenju da je istraživanje više od korektne primene pojedinih metoda i tehnika, a čitaoce upućuje u aktivnoj primeni nalaza istraživanja u društvenim naukama.

„Knjiga donosi sistematičan pregled savremenih metoda i tehnika kojima se služe istraživači u društvenim naukama. Autori su veoma vešto integrisali veliki broj dostupnih znanja o pojedininim metodama i tehnikama. Kompleksnu i apstraktnu materiju objasnili su na razumljiv i ilustrativan način, omogućivši čitaocima da steknu praktična znanja, ali i dublje razumevanje svake pojedine metode i tehnike“, naglasio je jedan od autora Dragan Popadić.

On je dodao da istraživači ovom knjigom dobijaju važan priručnik u planiranju, pripremi i realizaciji svojih istraživanja, a korisnici nalaza istraživanja u društvenim naukama podršku u razumevanju i primeni nalaza, koji su nastali kao rezultat primene određenih metoda i tehnika.
Knjiga se babvi temama: sta je naučni metod, istraživanje – od koncepata do podataka, vrste istraživanja, istraživanje kao oblik društvene prakse, istraživanje kao proces rešavanja problema, uzrokovanje, eksperiment, anketno istraživanje…
Popadić je socijalni psiholog, redovni profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji se više od 40 godina bavi istraživanjima različitih oblika socijalne interakcije i socijalne kognicije. Autor je i koautor većeg broja monografija i naučnih članaka iz tih oblasti“

Zoran Pavlović je socijalni psiholog, docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta, a bavi se istraživanjima vrednosnih orijentacija, političke socijalizacije i političke kulture. Učestvovao je u planiranju i realizaciji većeg broja kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja vrednosti, političkog ponašanja i izborne motivacije, kao i vršnjačkog nasilja kod mladih u Srbiji. Autor je i koautor devet monografija, kao i većeg broja radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima.

Iris Žeželj docentkinja je na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu, a glavna oblast njenog naučnog interesovanja je socijalna kognicija, pre svega pristrasnost u pamćenju, formiranje i održavanje slike o sebi i percepcija grupa. U istraživanjima se koristi različitim pristupima: od laboratorijskih eksperimenata do kros-kulturnih upitničkih studija. Objavila je samostalno i u koautorstvu niz naučnih članaka i poglavlja u knjigama iz tih oblasti.

(Tanjug)

Napišite komentar