U trendu

Voda – simbol života

U galeriji „Strateži art“, naša poznata slikarka Rada Selaković multimedijalnom izložbom „Voda“ nastavlja svoj projekat započet 1998. Višeznačnost vode, simbola života, postanka, njena uloga u prvobitnim religijskim obredima, voda kao simbol pročišćenja, sem same vizuelne atraktivnosti, visokih estetskih dometa – izložbu čine u ovom današnjem momentu dramatične moralne krize i životno aktuelnom. Umetnica nijednog trenutka ne odustaje od svog ubeđenja da je estetsko nužno i etičko.
U njenim radovima nema nikakvih skretanja ka dnevnoj politici, niti pripadanja po bilo kom principu – sem umetnosti. Delo je tetralogija započeta 1998. godine izložbom „Crna sam ali lepa“, iz koje su se četiri slike izdvojile kao vazduh, zemlja, voda i vatra. Na taj način je svaki od poemnutih elemenata dobio svoju umetničku materijalizaciju. Izloženi artikli deluju optimistički, kao da upućuju na to da okolnosti u kojima živimo mogu da se prevaziđu na prvom mestu putem duhovnog. Voda se ne sukobljava sa stvarnošću, pošto umetnica smatra da je onaj ko stvara uvek podstaknut određenim ambijentom, zbog čega i želi da prevaziđe uske granice koje u krajnjem slučaju dovode do suženja svesti.
Da li bi onda i mrtva priroda mogla da se protumači kao angažovana umetnost? Sve što je rad i kreativno stvaralaštvo predstavlja samim tim i neku vrstu angažmana. A kod nas je već preći ulicu angažman, a kamoli uložiti toliko rada, znanja, kreativnosti… U svakom slučaju, ova izložba se ne bavi kvalifikacijama, a umetnica jasno stavlja do znanja svoj stav: svaki umetnik kreće iz najbolje namere kada stvara i tu nameru umetnika treba uvek poštovati. To je ona energija koja bi trebalo da bude ugrađena u Beograd, kako bi konačno mogao da se preobrazi u metropolu.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike