Misli poznatih

Nisam razmišljao, već sam eksperimentisao.

Vilhelm Konrad Rendgen,  nemački fizičar (1845-1923)

 

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novu misao.