Moguće promene

Koliko znakova je potrebno da vam se dogodi u jednom životnom periodu da biste postali u potpunosti svesni toga da je došlo vreme da se napravi promena? Da li je dovoljno da situacija bude mučna, ili reagujete tek onda kada prilike u kojima se nalazite postanu sasvim neizdržive? A možda ne dozvoljavate ni da se određene situacije razviju, jer je tempo kojim menjate svoj život i okolnosti u kojima živite jednostavno prebrz.
Ako se s puno ozbiljnosti, strogosti i ambicije korača životom, nema prilike koja može da vas zatekne nespremne. Vredan rad na sopstvenom usavršavanju i dosta angažovanja na tome čine da se ljudi dele na one koji jesu i na one koji nisu spremni da sprovedu u delo promenu ili da je prihvate onda kada se ona dogodi mimo njihove volje. A i to ume da se dogodi, i to su situacije koje se najbolje daju opisati kao one kada rezultati nisu čak ni približno onakvi kakve smo očekivali. Situacija nikada neće početi da se odmotava u najpozitivnijem mogućem smislu sama od sebe. Možda će okolnosti biti povoljne u nekom momentu, ali to ne znači da vi ne morate da uložite apsolutno nikakav trud.
A ulaganje truda čini da se ne brinemo previše onda kada osobe koje odlučuju o našem statusu nisu spremne da nam u potpunosti izađu u susret. I mada se čini kao da se u takvim prilikama ne vidi svetlo na kraju tunela, to ne mora da znači da su "sve lađe potonule". Neke neočekivane prilike uvek mogu da iskrsnu, i njih odmah treba iskoristiti, čak i ako nisu u okviru onoga što je vaša sfera delovanja. Pozitivan ishod na jednom polju može veoma povoljno da utiče na vas i da vas automatski pokrene i fokusira prema problemu koji vas već duže opseda.

1 komentar
  1. Nataša Gajić

    Situacija neće pa neće da se odmotava pozitivno, povoljne prilike iskrsnu, a mi se i ne potrudimo, a sve lađe potonu. I šta onda prije kraja tunela u kojem smo se našli nego da „pobijemo“ sve u sebi, one od kojih naš status zavisi, zamalo i mi, a neće da nam izađu u susret. Figurativno, i pod navodnicima, a u svakom slučaju kraj susreta od sad pa do vječnosti.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike