Ženska iluzija

Osnovno bizarno pravilo u ljudskoj vrsti glasi: što je muškarac više naklonjen ženi, manje su šanse za njegov uspeh, kao i bukvalne šanse za dobar seks. To je zato što su usled izrazite naklonjenosti muškarca – male šanse da žena razvije iluziju o njemu, a bez ženske iluzije o muškarcu – nema ženskog pristajanja na seksualno spajanje.

Veoma je važno da muškarac zna da njegova preterana prijemčivost i jasna naklonost ruši žensku iluziju. Kako je moguće da muška naklonost, koju žene priželjkuju ili jasno zahtevaju, može da ošteti njeno ponašanje prema njemu? Takvo urušavanje dešava se kada muškarac u svom nastupu isuviše materijalizuje pažnju, stalnu prisutnost, skretanje ženskih misli na životne potrebe i kompromise. Na taj način ženska iluzija biva ometena, ženska iluzija koja je dotad postojala kao lični doživljaj pretvara se u realnost, čime iluzija kao takva nestaje.

Morate je pustiti da mota iluzije po svom mozgu dok vi radite svoj posao. To znači da će iluzija opstati u ženskom mozgu samo ako muškarac zna kojim radnjama da je obnavlja. Trebalo bi izbegavati razrešenja, a do razrešenja neće doći ako ne postoji dovoljno podataka koje žena uvek traži od muškarca. Rušenje ili razrešavanje iluzije kod žene smanjuje njenu seksualnu spremnost.

Kada savladate ovaj mehanizam, lako ga možete upotrebiti u oba smera – da žensku iluziju sačuvate, što znači približavanje, ili da je razorite na komade, naravno, to znači udaljavanje od te žene. Izvesni seksolozi veoma ubeđeno, skoro šovinistički, tvrde da ne postoji mentalno zdrava žena kod koje ovi mehanizmi nemaju efekta.

Nije zabranjeno misliti na ženu kada ste zaljubljeni, mada je to neizvestan posao. Ako već mislite na nju, mislite šta da radite, a ne kako da radite. To će vam umnogome pomoći kada se budete susreli sa njom na licu mesta. Treba gledati ženu kako reaguje na vaše priče. Ako kaže „aha“, ili „da, da“, ona slabo zna o čemu vi pričate. Kada žena poznaje ono o čemu pričate, ona vas sluša sa malo reči pokušavajući da vidi ko više zna o nečemu, vi ili ona, i tek tada se odlučuje.

Muškarac ili žena često kažu ili misle: „Volim je“ i „Volim ga“. Pa šta, koga to interesuje? Interesuje vas, jer mislite da imate neka prava ako volite nekog. Nemate nikakva prava. Da imate prava, priroda bi vam dala organe za prava, kao što imate organe za disanje. Žena želi da je volite zbog nje. Nju nije briga što je volite zbog sebe, već treba da je volite zbog nje. Sudeći po tome, voleti nije nikakav argument.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike