Access – Linkovanje baza podataka drugih formata

U Microsoft Access 2000, možete otvoriti bazu podataka koja je kreirana u sasvim drugom formatu (dBase, Paradox…) i Access će automatski kreirati novu bazu podataka u koju može da uveze postojeće podatke ili da samo linkuje postojeće podatke. Formati koje možete da uvozite su: dBASE fajlovi, Paradox tabele, tekst fajlovi, Excel radni listovi. Bez obzira o kom formatu se radilo, postojeći podaci moraju biti organizovani u formatu tabela sa redovima i kolonama. Kada linkujete podatke, možete ih čitati i u najvećem broju slučajeva možete i dodavati nove i vršiti izmenu postojećih. Samo pazite, kada su podaci linkovani, menjanjem podataka u Access bazi, menjate i podatke u izvornim tabelama (recimo, dBase tabelama-bazama).

Da bi videli kako sve ovo izgleda u praksi, prikazaćemo primer. Primer ćemo izvesti tako što ćemo jednu od postojećih tabela u bazi „Northwind“ (dolazi uz instalaciju Access-a) prvo prebaciti u dBase format, a zatim na osnovu ovog fajla u dBase formatu, kreirati Access bazu podataka.

  • Otvorite bazu „Northwind“ i izaberite tabelu „Employees“, te izaberite meni „File> Export“.
  • U novom meniju izaberite kao tip, recimo „DBase III“ format i snimite fajl pod prigodnim imenom.
  • Kada ste eksportovali tabelu, zatvorite Access.
Sada na disku imamo bazu – tabelu poda nazivom „Employee.dbf“. Restartovaćemo ponovo Access i pozvati meni „Open“. U ponuđenom dijalogu pronađite na disku „.dbf“ fajl i dvostruko kliknite na njega. Access će kreirati novu bazu podataka pod imenom „Employees.mdb“, sa tabelom linkovanom ka „dBASE“ fajlu. Zapazite da je ikonica tabele tako dizajnirana da vas podseća da je tabela linkovana (mala strelica). Slična ikonica će se pojaviti kada budete linkovali i druge „dBASE“ fajlove.

Na prethodno opisani način možete na postojećim „dBASE“ fajlovima izgraditi celu aplikaciju u Access-u. Dovoljno je da ih linkujete i kreirate odgovarajuće: forme, upite i izveštaje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.