Delphi – Izveštaji

Kako što znate gotovo svaka aplikacija ima neki modul za kreiranje i štampanje izveštaja. Kreiranje izveštaja u Delphi-ju je umnogome olakšano zahvaljujući biblioteci „QuickReport“, naročito ako treba da štampate izveštaje, a kao izvor podataka koristite datoteke i baze podataka. Sama biblioteka poseduje sve što je potrebno za štampu izveštaja: podešavanje izgleda stranice, podešavanje štampača, pregled pre štampanja, opciju snimanja izveštaja na disk i dr.

Biblioteka alatki „QuickReport“ omogućava podešavanje izveštaja preko tzv. traka (engl. bands), koje postavljamo na praznu stranicu, odnosno komponentu „QuickRep“. U trake ugrađujemo razne elemente: datum, vreme, straničenje, naslove i naravno same podatke.

Evo i primera postavke jednog izveštaja. Prvo ćete na formu postaviti komponente „Table“ i „DataSource“, preko ovih komponenti ćemo se povezati na neku bazu podataka i iz nje ćemo crpsti podatke za izveštaj. Kada njih postavimo i podesimo sve parametre, postavićemo na formu i komponentu „QuickRep“ sa palete QReport. Dobićete mrežu redova i kolona po kojima ćete raspoređivati elemente izveštaja. Trenutno na mreži nema nijedne trake. Kliknite na komponentu mreže, i u Object Inspector-u kliknite na znak plus u osobini „Bands“, dobijate listu podosobina kojima postavljate vrednosti „True“ ili „False“, radi dobijanja u mreži određenih traka. Da bi povezali „QuickRep1“ sa izvorom podataka, osobini „DataSet“ dodelite vrednost „Table1“ ili „ADOTable1“ (u zavisnosti od izvora). Na ovaj način smo povezali izveštaj sa bazom podataka radi preuzimanja informacija. Osobinu „HasDetail“ postavićemo na „True“, da bi dodali traku za prikaz podataka iz baze. U mreži možete primetiti traku i malu oznaku, ovo se neće štampati u konačnom izveštaju, već samo služi za pozicioniranje. Da bi dodali polje iz baze, na traku ćemo postaviti komponentu „QRDBText“ sa palete QReport. Ovaj objekat na traci možete dalje po želji pozicionirati. Ponovite prethodne korake za svako od polja u bazi koje želite da prikažete. U prethodnim koracima napravili smo kompletan izveštaj, koji je spreman za pregled i štampanje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.