Delphi – Komponenta Notebook

Kada za vam za vašu aplikaciju budu potrebne višestruke palete alatki, tj. ukoliko imate ogroman broj dugmića sa alatkama, nećete ih moći smestiti u jednu liniju. Tada ćete moći da iskoristite Delphi-jevu komponentu „Notebook“ koja ide u paru sa komponentom „TabSet“. Da biste dobili program kao na slici uradite sledeće:

  1. Otvorite novi projekt i na praznu formu postavite komponentu „Notebook“ koja se nalazi na paleti „Win 3.1“.
  2. Osobinu Align postavite na „alTop“ i recimo neka visina bude „25“.
  3. Sada ubacite komponentu „TabSet“ na formu, takođe sa palete „Win 3.1“. I osobinu poravnavanja postavite na „alTop“. Na ovaj način skup kartica postavljamo odmah ispod „Notebook“-a, u vrh prozora.
  4. Kliknite na dugmić (tri tačkice) osobine „Tabs“, da bi dobili „Stringlist Editor“ u kome će te red po red unositi nazive kartica paleta.
  5. Pređite na komponentu „Notebook“ i u osobinu „Pages“, pritiskom na dugme dobićete „Notebook Editor“. U ovom editoru ćemo izvršiti povezivanje kontrola, Notebook i TabSet. Svaka kartica-paleta treba da ima odgovarajuću oznaku komponente „TabSet“. Jednostavno preko dugmeta „Add“ dodajte stranice za svaku karticu, i sa „Edit“ preimenujte u odgovarajući naziv.
  6. Ako sada kliknete na osobinu „ActivePages“ videćete izlistane sve stavke koje ste uneli u prethodnom koraku.
  7. Postavite sada na komopnentu „Notebook“, kontrolu „ToolBar“ sa palete „Win32“. Paleta za buduće ikonice-alate će se raširiti preko celog „Notebook“-a. Sada kliknite desnim tasterom iznad Toolbar-a i dodajte dugmad za vaše alate (New Button).
Sada imate pravi toolbar sa više paleta alatki (koje se mogu razdvojiti po nekoj logici). Ukoliko imate više kartica nego što može da se prikaže odjednom, u desnom uglu će se pojaviti dva dugmenceta (levo-desno) za navigaciju i pomeranje u vidno polje kartica-paleta koje se ne vide.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.