U trendu

Excel – Korišćenje više boja unutar jedne ćelije

Kao prvo, odmah da razjasnimo, korišćenje više boja unutar samo jedne Excel-ove ćelije nije moguće. Međutim, iako ova opcija sistemski nije podržana, ipak postoji trik – rešenje kojim unutar jedne ćelije možemo imati više boja. Rezultat takvog jednog trika možete videti na slici – levo. Da biste došli do jednog ovakvog izgleda ćelije, moraćete da uradite sledeće:

  • Pokrenite Excel i otvorite neku od radnih sveski (workbook).
  • Izaberite padajući meni View > Toolbars > Drawing, da biste dobili paletu Drawing. Kliknite na alatku Text Box i iscrtajte pravougaonik koji pokriva jednu ćeliju.
  • Kliknite desnim tasterom iznad Text Box-a i izaberite Format Text Box…. Pređite na karticu Colors and Lines, te u okviru polja Fill> Color izaberite No Fill. Ovim ćemo dobiti transparentno tekst polje.
  • Sada ćemo ovo tekst polje linkovati sa nekom ćelijom radi preuzimanja sadržaja. Selektujte tekst polje i u polje formule upišite =A1.
  • Sada ćemo tekst polje obojiti dvema bojama uz pomoć grafičkih objekata – trouglova. Na paleti Drawing kliknite Autoshapes > Basic Shapes i izaberite grafički objekat – trougao (Right Triangle). Iscrtajte trougao iznad već postavljenog tekst polja, tako da se trougao pruža od gornjeg levog ugla do donjeg desnog ugla. Selektujte trougao i obojite ga u neku boju.
  • Dodajte na radnu površinu još jedan trougao istih dimenzija. Kliknite desnim tasterom iznad novog trougla i izaberite opciju Format AutoShape. Pređite na karticu Size i u polje Rotation (rotacija) unesite 180. Postavite sada ovaj obrnuti trougao tačno naspram prvog, tako da zajedno formiraju pravougaoni oblik koji prekriva jednu ćeliju. I ovom drugom trouglu dodajte neku boju.
  • Da bi ova dva trougla bila jedan objekat – grupisaćemo ih. Selektujte jedan trougao, a zatim, držeći taster Shift, selektujte i drugi trougao. Kliknite desnim tasterom iznad objekta i izaberite opciju Grouping > Group. Ovim smo od dva trougla napravili jedan objekat.
  • Ostaje nam još samo da poravnamo ćeliju – tekst polje i spojene trouglove. Kada ste to uradili, ukoliko ne vidite sadržaj ćelije – tekst polja, kliknite desnim tasterom iznad spojenih trouglova i odaberite opciju Order > Send to back.

Ovim postupkom smo dobili kreiranu ćeliju sa više boja (kao na slici). Takođe, umesto trouglova možete primeniti bilo koje objekte i obojiti ih u bilo koju boju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.