FrontPage – Kreiranje formulara

Formulari nam služe da od posetilaca web stranice prikupimo nekakve informacije, radi slanja na server i njihove daljnje obrade. Uglavnom nemaju primenu u off-line režimu i koriste se uglavnom u on-line-u za: mejling liste, ankete, glasanja, porudžbenice itd. I sam FrontPage nam nudi zbirku alatki za dizajniranje ovakvih formulara i to bez naročitog poznavanja JavaScript-a, u kome se kodiraju ove forme.

Najlakši način za postavljanje objekata na obrazac-formu je korišćenjem palete alatki „Forms“ (verzija 98), koju dobijamo izborom menija „View -> Toolbars -> Forms“. U verziji FP 2000 svi objekti formulara se nalaze u meniju „Insert -> Form“ i njegovim podopciajma. Prvih pet alata su ulazna polja, a ostalo su razne verzije dugmadi.

Objasnićemo proces dodavanja objekata na formu preko kreiranja radio-dugmića. Radio-dugmad su sjajan izbor za prikupljanje jednostavnih informacija od posetilaca, koji u osnovi biraju jednu od više ponuđenih opcija. Da napomenemo, da ih koristite samo kada želite da iz mnoštva opcija korisnik izabere samo jednu vrednost, u suprotnom, kada vam je potreban izbor više vrednosti odjednom, koristite polja za potvrdu (check-box). Pratite sledeće korake za dodavanje radio-dugmića:

  1. Kliknite mišem u polje, tamo gde želite da postavite formu sa radio-dugmetom. Ako već imate neku formu na stranici, dugme možete dodati u postojeću formu ili u sasvim novu.
  2. Kliknite na radio-dugme na paleti alatki, a u verziji FP2000 izaberite meni „Insert -> Form -> Radio Button“.
  3. Ukucajte neki tekst pored dugmića da bi posetiocu pojasnili koju opciju bira.
  4. Kliknite dvostruko na dugmić i dobićete dijalog prozor u kome birate: kojoj grupi pripada dugme (Group name) i koju vrednost (Value) ima. Grupa će biti ista za sve dugmiće u jednoj grupi opcija, a vrednost će forularu „govoriti“ koja je opcija izabrana.
  5. Sledeće podešavanje u prozoru je inicijalno stanje tekućeg dugmeta. Ono može biti selektovano ili neselektovano. Samo jedno dugme u grupi može biti selektovano.
  6. Još jedno podešavanje može izvesti klikom na dugme „Validate“, kojim podešavamo validaciju tj. ispravnost unosa od strane posetioca. Ovde možemo podesiti, da posetilac obavezno izabere jednu od opcija pre nego što se rezultati pošalju na server.
  7. Kada ste podesili validaciju kliknite na „OK“.
  8. U dijalog prozor još imate i podešavanje TAB redosleda, ovo podešavanje se odnosi na redosled pri premeštanju fokusa kada posetilac pritiska taster „Tab“ na tastaturi.
  9. I na kraju vam preostaje da dodate ostale dugmiće koji će pripadati istom nizu opcija.
  10. Kada ih sve dodate kliknite na „OK“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.